Препоръки относно Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”

6 март 2016 г.

Скъпи приятели, тъй като Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината” в част „Работа в духовността” на сайт ЕДИНЕНИЕ вече са над двеста, Господ Санат Кумара препоръча, че е най-добре да се гледат на два пъти, приблизително по равно, в два поредни дни, всеки път след качване на сайта на новото Послание-Картина.

Росица Авела

 

19 декември 2013 г.

Скъпи приятели,

Предавам указанията, дадени от Прелюбимия Кут Хуми, в присъствието на Владика Мория и Прелюбимия Джуал Кхул, относно гледането на Посланията-Картини, които се качват на сайт ЕДИНЕНИЕ:

„Посланията-Картини се дават и качват на сайта по строго определен ред. Нужно е да се гледат по същия ред, по който са дадени.

Когато на сайта се качва ново Послание-Картина, е добре да се погледат за кратко време останалите Послания-Картини от първото до последното и едва след това да се гледа новото Послание-Картина.”

Затова оттук нататък при оповестяването на новокачено Послание-Картина, линка ще води до първото Послание-Картина, качено на сайта.

Росица Авела

 

Напътствие от Господ Санат Кумара

3 август 2013 г.

Бележка от Росица Авела:

Здравейте, мили Светли Души,

Днес Господ Санат Кумара дойде в моя храм и указа да ви предам още същия ден информацията, която ще даде. Тя е продиктувана от повелята на времето в момента и се отнася за гледането на Посланията-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината” и слушането на песните „Песни за приумножаване на Радостта, Благодарността и Божествената Любов”, както на самия сайт ЕДИНЕНИЕ, така и свалени от него, а също и за четенето на текстовете, дадени Свише, с вплетена и в тях Божествена енергия в части Послания, Напътствия и Работа в духовността на сайта.*

Напътствието е следното:

Посланията-Картини, качени на сайт ЕДИНЕНИЕ, да се гледат без очила и лещи, а песните да се слушат без слухов апарат от хората, които носят такива.

Същото важи и когато хората свалят файловете и отпечатат Посланията-Картини, и ги гледат у дома и където и да е другаде, и слушат песните.

От този момент нататък, поради засилването на енергетиката на планетата, е важно да се спазва това изискване, ако човек иска занапред да получава полза, вместо да е без резултат или дори да му е във вреда това, което прави.

Каза ми се така: „Като ви се указва да сте чисти, когато пристъпвате към Служение на Бога, освен всичко останало – мисли, чувства, сънастрой..., се има предвид и това – да сте чисти, както сте дошли в този свят, когато сте се родили, без патериците на съвременната ви цивилизация. Тогава достигате до Бога и сте като децата, и Бог може да обитава вашия храм вместо някой друг”.**

Освен това всеки, който реши да има копие на такава картина и да я гледа или да слуша песента, е нужно предварително да се погрижи обстановката да е хармонична и да има Мир, и Божествена Любов да струи между хората, където е изложено за гледане това Послание-Картина или където се слуша песента. И ако се допусне каквато и да е негативност, да се поиска прошка Свише. И след това Посланието-Картина да се напръска с Жива вода, приготвена от самия човек, чието е копието на Посланието-Картина, произнасяйки над водата „Призив за пречистване и преобразуване на водата в Жива вода ”. А накрая да се благодари на всички Сили Небесни на Светлината за помощта.

Добре е отпечатаните копия на Посланията-Картини да бъдат под гладко стъкло (поставено в дървена рамка) или без нищо вместо в найлон, например в найлонов джоб за документи или в ламинат. Същото се отнася и за отпечатаните ликове на Владиците, и за иконите, които хората имат.

Когато някой иска да установи връзка с Висшите октави на Светлината и да се помоли на съответния Владика, ако ликът му стои в найлон, за да е по-добре съхранен, в този момент е нужно да бъде изваден от найлона и тогава човек да изпраща своята Благодарност и Божествена Любов към съответния Владика или Светия, нарисуван на иконата, или към Възнесените Същества на Светлината, даващи картините.

Това е така, понеже стъклото се добива от естествени материали – кварц (от пясък), и е в състояние да провежда Божествените енергии, за разлика от ламинирането и слагането в найлон. Бидейки изкуствено създаден материал, който липсва в природата, пластмасата пречи на енергията да се движи свободно през нея, в случая двустранно – от изображението към вас и обратно – било то изображението на картината, лика на Владиката или на Светията на иконата, които свързват със самия Владика/Светия.

И най-голяма е ползата от работата в духовността – от четенето на Посланията, Напътствията, от призивите и молитвите, от гледането на Посланията-Картини и слушането на песните, когато хората са извън градовете и другите по-големи поселища и най-добре, когато са насаме сред природата в тишина.

А относно четенето на текста на Посланията и всички останали Свише указвани текстове, публикувани на сайта, а също и относно четенето на други свещени текстове от хартиен или електронен носител, препоръката е същата – най-добре е да се чете без помощта на каквито и да е помощни средства – очила, лещи, лупи, които изкривяват текста и окото го възприема вече по различен начин като енергия.

Накрая Господ Санат Кумара каза следното:

„АЗ СЪМ Санат Кумара, с Любов към всички, които приемат даваните от нас Учение и препоръки, стремят се да ги прилагат в живота и подкрепят нашия Посланик, чрез когото те достигат до вас.”

 

под линия

* Както на сайта, така и изтеглените от него.

** Допълнителна информация, дадена от Господ Шива.

 

 

Логика на събитията

Господ Санат Кумара

7 април 2011 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Днес идвам отново при вас, възлюбени деца на Земята. Обръщам се към тези, които въпреки трудностите, които срещате на всяка крачка, търсите нашата помощ и продължавате да вървите напред по Пътя към Бога. Поздравявам ви с направения избор.

Аз дойдох, за да ви вдъхна увереност и да влея във вас нови сили.

Стартира процесът на изчистване на планетата Земя, за да може тя да бъде съхранена за онези от вас, които направиха своя избор в полза на Реалния свят на Бога. И това е логичното следствие от изборите и действията на земното човечество като цяло и на отделни негови представители, направени до този момент, и единствената възможност да продължи своето съществуване планетата и животът на нея.

Освен прилагането във вашия живот на това, което вече ви е указано в Посланията, които получихте от нас до този момент чрез нашите Посланици, днес аз ще ви дам напътствие какво бихте могли да правите, когато ви стане особено трудно.

Отпечатайте и гледайте Посланията-Картини, които нашият Посланик започна да приема и рисува под ръководството всеки път на някое от Възнесените Същества на Светлината.* Те са съвсем реална и действена помощ от Висшите октави на Светлината за вас тогава, когато ви е толкова трудно, че сте останали без сили и желание да правите каквото и да е. Единственото, което е нужно да направите преди това, е да си осигурите тишина и да сте сами.

Докато съзерцавате тази измежду всички Послания-Картини, която ви привлича най-много в дадения момент, благодарете на Бога. Благодарете и на всички Същества на Светлината, които ви помагат през цялото време по вашия Път, когато имате нужда и сте поискали помощта. Благодарете за всичко, което се случва, понеже каквото и да става, това е най-доброто за вас и вашата душа и за душите на вашите близки, и за по-нататъшната еволюция на земното човечество, и за цялата ви планета.

Всеки от вас сам ще усети колко дълго да гледа избраната картина. И докато гледате картината и благодарите, постепенно ще почувствате как се изпълвате с нови сили и желание да продължите напред и нагоре, и с разбирането на Божествената логика, че каквото и да е станало, и да става, а и каквото и да предстои да стане, е най-доброто от гледна точка на Вечността.

АЗ СЪМ Санат Кумара

ОМ

 

линия

* Виж част Работа в духовността, Послания-Картини „Помощ от Висшите октави на Светлината”. За да изтеглите картина за печат от сайт ЕДИНЕНИЕ (edinenie-vsemirno.net), кликнете с мишката върху избраната картина. Това ще отвори допълнителен прозорец с картината в увеличен размер. След това с десен бутон на мишката кликнете върху голямата картина и изберете опция Запиши като... (евентуално Save as...). Така записаната от сайта картина с разширение JPG може да се разпечата директно или да се пренесе и разпечата от друг компютър с цветен принтер.