Привеждане в Хармония на отношенията с природата

Госпо́дна Атина Палада

22 юли 2010 г.
Обновено от Госпо́дна Атина Палада на 30 октомври 2021 г.

АС СЪМ Атина Палада.

Днес идвам да ви дам напътствие как точно да се държите, когато отивате навън от населените места. Наясно сте, че е нужно да установите хармонични отношения с природата, и вие може да станете пионерите на тоя процес на обратно връщане към исконните ценности и сътрудничество с обитателите на всички царства на планетата.

Творението на Отца е Единно и обитателите на всички планове на РАЙМА (старото, първоначално име на Земята) живеят в постоянен контакт и връска помежду си. Само човечеството се е откъснало от цялостната система и се движи на собствен ход, обаче се вижда как все повече забавя своето движение, колкото повече се отдалечава от цялото. И понастоящем вие вече сте съвсем блиско до точката, където вашето движение ще исчерпи своя собствен ход и му предстои окончателно да спре. И тъй като сами сте се откъснали от цялото по ваша собствена воля, сами трябва и да се върнете към него, пак по ваша собствена воля, и да въстановите връската и единството си с него. И ще са нужни вашите постоянни, целенасочени усилия в това направление. В противен случай цялата ви цивилизация е обречена да исчезне от лицето на планетата, както и толкова други преди нея, които се отклониха от еволюционния Път, предначертан от Господа. Понеже, когато прекъснете връската си с Единното Творение на Отца, това е все едно сами да срежете своята пъпна връв към него. Наясно сте какво следва – предстои да бъдете исхвърлени като мъртъв плод, ако продължите да живеете, бес да подавате признаци на Живот.

Сега вече дойде времето да ви укажа какво би могъл да прави всеки от вас самостоятелно, когато отивате сред природата. Това е най-малкото, което може да направите, но е едно добро начало във вярното от Господна гледна точка направление.

Нужно е да дадете пример. Нужно е със своите действия да покажете, че сте способни на ново, правилно отношение към природата. Нужно е да се види, че има причина да останете на тая планета и че си струва да продължите своята еволюция. Покажете, че макар и да сте малко, все пак ви има и сте достойни деца на Отца и на Майката РАЙМА.

Когато пребивавате сред природата, на първо място и най-важното нещо е да исчистите съзнанието си от всички делнични мисли, насочени към вашето ежедневие и живота ви в света на илюзията. Насочете вниманието си към красотата около вас и съвършенството на всичко в природата. Въсхищавайте се на всички растения и животни, на всичко, по което стъпват босите ви ходила (когато и колкото можете да го правите, стига да е достатъчно чисто енергийно всичко наоколо) и им отправяйте Божествена Любов. Въсхищавайте се и на Слънцето и небето над вас, на вятъра и на водата, и на тях отправяйте Божествената си Любов.

Почиствайте своите отпадъци от местата, на които отсядате сред природата, почиствайте и домовете си. Навсякъде поддържайте всичко в добър ред и подредба и чистотата да е на висота. И винаги, преди да почнете почистването, най-добре още докато сте у дома и насаме, поискайте прошка от Отца, че планетата е замърсена и все по-мръсна става с всеки следващ ден.

Цялата планета е храм Господен и ви е дадена да бъде ваш дом, в който да Служите на Отца. Нужно e да я съхранявате чиста. Иска ви се ние – Висшите Същества на Светлината, да пребиваваме сред вас, а поглеждате ли къде ще ни посрещнете и какво ще видим, ако дойдем? Когато посрещате гости, преди това почиствате и подреждате своя дом. По същия начин и още повече дори преди да ни поканите, макар и краткотрайно, на гости при вас, бъдете в Чистота – вие и пространството около вас.*

Почистете вътре в себе си – своите мисли и чувства, почистете и всичко около вас. Това е част от вашето Служение и трудейки се, ви напомням да прилагате това, което ви беше дадено по отношение на правилния труд.**

Следващото важно нещо, което може да направите, е да се вслушвате внимателно в природните мелодии. Има ли нещо в тях, което да ви дразни? Точно такива мелодии трябва да творите и вие – хармонични и галещи слуха ви. Такива трябва да бъдат и вашите песни. Добре е да пеете, когато сте под открито небе сред природата, но покрити исцяло под плътно покривало, така че докато пеете и сте отворени към Бога, да сте насаме с Него и да насочите вниманието си към дълбините на вашето сърце, бес да ви вижда който и да е човек. Пейте благодарствени песни и пеейки, можете да благодарите относно толкова много неща! А пеейки, можете и да помолите, и да поискате толкова много неща!

И докато стоите покрити и насаме сред природата, помолете елементалите да ви помогнат да се обновят вашите тела и да се испълнят с енергията на всички стихии, и им поблагодарете. Поискайте прошка от билките, които берете, и ги помолете да ви дарят своята лечебна сила, и им поблагодарете. Благодарете на дърветата, че ви дават толкова много плодове. Радостно се подложете на полъха на вятъра и му благодарете, че исчиства вашите тела. Благодарете на Хелиос, че ви испълва със своята енергия и ви предупреждава да сте много внимателни, като стоите по-дълго време под слънчевите лъчи, във връска с новите усилващи се вредосносни лъчения, идващи от слънцето (от 2019 година насам). Обливайте се с водата около вас и пийте много вода, тъй като водата е една от храните, от която най-много имате нужда сега. Благодарете на милата Майчица РАЙМА, че ви дава това, което ви е потребно, и я помолете да Прости всичко, което й причинява вашата цивилизация. Испращайте й своята Божествена Любов, а също и на Отца, и на всички Висши Същества на Светлината, в благодарност относно помощта, която дават, та да живеете на тая прекрасна планета.

Прелюбими деца на Светлината, оставям ви с надеждата да почувствате Истината в моите Слова и ви придавам импулса да ги претворите на дело в своя живот.

АС СЪМ Атина Палада

 

blue line

* Бележка от Росица Авела:

На 28 юни 2016 година Госпо́дна Атина Палада даде корекция на текста на тоя абзац.

„АС СЪМ Атина Палада.

Радвам се, че мога да ви укажа какво да промените в своето поведение, та да сте в крак с промените на планетата.

Добре би било вече да правите точно обратното на преди даденото ви от мен в началото на тоя абзац, тъй като времето на испълнението му приключи. Нужно е да прекратите събирането на чуждите отпадъци. Те може да са мъртви вещи, с отнета от тях енергия или да са кармично отрицателно натоварени вещи и начинанието ви да се окаже доста вредоносно по отношение както на вас, така и на вашите ближни, които са с вас в тоя момент, ако има такива. А може и вещите в боклука да са инфектирани с корона-вирус от която и да е негова мутация и с каквато и да е друга инфекция! (последното изречение е ново допълнение от Госпо́дна Атина Палада от 03 октомври 2020 г.)

Сега е добре да давате пример като събирате и хвърляте само собствените си отпадъци, когато сте сред природата, и където и да сте, да поддържате всичко в колкото може по-голяма и в най-голяма чистота.

Но също така може да се съхрани отстраненото днес първо изречение на тоя абзац в стария му вид, та да ви напомня прес какво сте минали по вашия Път и че времената се сменят и начинът ви на живот също е нужно да се променя в унисон с потребностите на момента и вие да сте готови да го направите.”

Предишният вариант на началото на горния абзац бе:

„Където и да отидете, носете със себе си торби и ръкавици, направени от искуствен материал, и събирайте боклуците, които видите по своя път. И винаги, преди да почнете почистването, най-добре още докато сте у дома и насаме, поискайте прошка от Отца, че планетата е замърсена.”

** Виж Посланието от Прелюбимия Бабаджи от 6 юли 2010 г.