Учение относно труда

Прелюбимият Бабаджи

6 юли 2010 г.
Обновено от Прелюбимият Бабаджи на 08 септември 2020 г.

АС СЪМ Бабаджи.

Днес идвам да дам допълнение на Учението относно труда. Наясно сте, че правилният труд – това е трудът, положен в подкрепа на Живия Живот. Сега ще добавя още един елемент, който прави труда правилен от Божествена и от Господна гледна точка – това е, че трудът, положен в подкрепа на Живия Живот трябва да се върши в състояние на най-висша Радост и в присъствието на Божествената Любов.

Само когато ви е обхванало радостно чувство, докато се трудите, само когато трудейки се, мислите положително и словата ви са благи, само тогава трудът е творчески и ефектът от него е растеж на вашата Душа и сътворяване на Божествен пример във вашия материален свят.

Това е, към което е нужно да се стремите.

Когато Душата се труди във Висшите ефирни октави на Светлината, тя прави това с вдъхновение и благословение. Вие можете да правите същото.

Можете да благодарите на Господа, че е дал Своето Допущение да дойдете в това въплъщение и да вложите най-доброто от себе си чрес своя труд в материалния свят.

Можете да поискате подкрепата и помощта на Висшите Същества на Светлината, преди да почнете да правите каквото и да било, та да получите тяхното благословение и да се испълни вашето същество с Божествено вдъхновение. Тогава в процеса на вашия труд могат да участват и обитателите на Светлинната мрежа от по-фините слоеве на Битието и така да се осъществи това Единение, което е характерна черта на Новия свят на 6-тата и 7-мата човешки раси.

Можете да благославяте и предмета на своя труд – това, което работите, та да го испълните с положителност и със своята Божествена Любов и така да ги предадете на всички, които след това ще са в съприкосновение с плодовете на вашия труд.

Всичко това, относно което ви говоря сега, е напълно реално постижимо по отношение на всеки от вас, стига да го пожелаете и да се устремите към тоя начин на работа. Така ще положите основите на новите отношения помежду си и с Висшите Същества на Светлината.

Всеки вид труд, положен в испълнение на Господните Повели и Правила, какъвто и да е той, би могъл да бъде наситен с Радост. Тая Радост, която чувстват децата, когато се трудят. Отделете време и наблюдавайте децата и това, което правят, и щастието, което лъчи от тях, докато работят, играейки.

Това е правилният труд и тогава той е положен в служба на Живия Живот.

Желая ви успехи в постигането на тоя труд.

АС СЪМ Бабаджи