Песни

за приумножаване на Радостта, Благодарността и Божествената Любов

 

Богородице Дево, Радвай се

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна, Пресвята, Господ е с Тебе,
благословена си Ти сред жените
и благословен е плодът на Твоята утроба,
родила Спасителя на нашите души.

(3-пъти целия текст)

Отче Наш

Отче Наш, Небесни Татко,

Душата ми за Тебе пее с Радост

и с Божествена Любов,

аз любя Те, во веки веков!

 

Отче Наш, Небесни Татко,

сърцето ми за Тебе пее с Радост

и с Божествена Любов,

аз любя Те, во веки веков!

 

Отче Наш, Небесни Татко,

Душата ми за Тебе пее с Радост

и с Божествена Любов,

аз любя Те, во веки веков!

Слънчев поздрав – Слънчо, здравей!

Слънчо, здравей!

Слънчо, добро утро!

Аз Любя Те, аз Любя Те, аз Любя Те с Божествена Любов!

 

Слънчо, здравей!

Слънчо, добро утро!

Аз Любя Те, аз Любя Те, аз Любя Те от все сърце!

 

Слънчо, здравей!

Слънчо, добро утро!

Аз Любя Те, аз Любя Те, аз Любя Те от все сърце и душа!

Ода на Радостта

Любя Те, мили Татко Единни,

аз отправям Ти сега

своята Божествена Любов най-чиста!

 

Любя Те, Ветре!

Любя Те, Слънчо!

Любя ви, всички вас, стихии, от сърце!

 

Любя ви, всички Живи същества на Земята

Любя ви, птички!

Любя ви, всички!

 

Любя Те, мили Татко Единни,

Благодаря Ти за Твоето Творение

тук на Земята сътворено!

 

Благодаря!

Благодаря!

Благодаря Ти аз сега!

Животът е Радост, Животът е Благост

Животът е Радост,

Животът е Благост

с Бога в сърцата

и с Благодарност на устата!

 

Животът е Радост,

Животът е Благост

с Бога в сърцата

и с Мъдрост в главата!

 

Животът е Радост,

Животът е Благост

с Бога в сърцата

и с Вяра в Душата!

 

Животът е Радост,

Животът е Благост

с Бога в сърцата

и с помощ от Небесата!

(3-пъти последния куплет)

АЗ СЪМ Озарен

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ сътворен, АЗ СЪМ проявен.

 

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ тук и сега, АЗ СЪМ в Светлина.

 

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ в Радост, АЗ СЪМ в Божия Любов.

 

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ приемащ, АЗ СЪМ преобразяващ.

 

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ творящ, АЗ СЪМ рушащ,

АЗ СЪМ рушащ, АЗ СЪМ творящ.

 

АЗ СЪМ събуден, АЗ СЪМ пробуден

АЗ СЪМ Озарен, АЗ СЪМ Бога в мен!

АЗ СЪМ ОЗАРЕН, АЗ СЪМ БОГА В МЕН!