Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

76

Задуха ли вятърът около теб,

играейки си с твоите коси и дрехи - поспри.

Радвай се и благодари!

 

И същото прави, когато Хелиос те огрее

и когато дъждът те облее.

Радвай се и благодари!

 

А също и на Майката Земя,

на която стъпваш и живееш сега,

радвай се и благодари!

 

За да може по-бързо да порастеш

и да ходиш отново по нея

в бъдните по-светли времена!

 

22 март 2014 г.

77

Благата карма, която създаваш на всеки 23-ти ден,

посвети за преобразуването в пълнота в Светлина

за целия следващ месец на отрицателната карма

на всички, за които такава е Святата Воля на Отца!

 

И колкото можеш повече блага карма създавай, радостно се заеми,

понеже тя Божествено ще се приумножи

с благата карма, създадена от всички Светли души,

в този ден, от Бога благословен и наспорен!

 

23 март 2014 г.

78

Работа, Свише благословена, ни чака -

в радост да се трудим

и в спазване на Закона на Отца!

 

Да работим в разбирателство е нужно

и в Мир и Божествена Любов помежду си,

и в Мъдростта!

 

И така да се превърнем в хората на Новия Ред на Златния Век,

Божествените си качества и добродетели прилагащи в пълнота,

и винаги пребиваващи в Радостта!

 

24 март 2014 г.

79

Попитай сърцето си какво желае

и ще усетиш, че му е леко и е в Радостта

само когато в Бога си ти

и Божествена Любов и грижа към всички Божии чеда

в тебе трепти и пламти!

 

25 март 2014 г.

80

Благодаря, благодаря, благодаря Ти, Господи, за Милостта,

за Твоята Бащина Любов и грижа към нас, всеки ден и всеки час!

Благодаря! Благодаря! Благодаря!

 

26 март 2014 г.

81

Благославяй всеки ден, както сърцето ти подскаже,

а когато то мълчи, следното изречи:

„Благославям Майката Земя и всички Живи същества

радостно да пребъдват сега и завинаги, и во веки веков

в Чистота, в Свобода и в Единение

с цялото Творение, живеещо в Закона на Отца!

 

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

 

27 март 2014 г.

82

Зората когато се сипне,

прекрасно би било духовната си практика да изпълняваш

и да пребиваваш в Радостта, която на Небесата цари,

когато в служение си ти!

 

И след това всичко, което правиш през деня,

също радост може да ти носи,

ако благославяш твоята сутрешна Радост да се пренесе

на всички Светли същества, които се докоснат до плодовете от твоя труд.

 

28 март 2014 г.

83

Намерение и желание да имаш към Бога да се движиш е добре,

но още по-добре е в дела да ги претвориш,

а най-добре е, когато от тях се освободиш,

понеже в Бога си ти, в спазване Закона на Отца

и Бог постоянно обитава твоя храм в пълнота!

 

29 март 2014 г.

84

Нещо свято е Родната земя

и всеки да благославя би било добре

своята Родина и своя народ, от все сърце,

да пребъдват в Радост, Мир и Божествена Любов,

в Чистота, Свобода и във все по-пълно изпълнение

на Божествените Заповеди и Закони и в Благословение,

според Святата Воля на Отца!

 

31 март 2014 г.

85

Благословът може да бъде нещо велико

сега, а също и в предстоящите времена,

ако правилно се благославя –

безкористно и безусловно в полза на всички Живи същества,

бидейки сред природата на тишина и чистота,

с изцяло позитивен сънастрой

и взор, отправен към Бога и към Отца!

 

2 април 2014 г.

86

Птичките пеят гласовито,

билките благоухаят лековито,

вятърът нежно шумоли

и цялото пространство ликува и трепти,

когато в Радостта си ти,

с песен на устата и

с благодарност към Бога в душата!

 

3 април 2014 г.

87

Който сред природата пребивава

и с възхита гледа и я наблюдава,

да Вижда му се дава,

а когато с радост птичите песни слуша,

да Чува му се дава,

щом в Бога е

и Божествени образци щом сътворява!

 

4 април 2014 г.

88

Различията приемай без осъждане

и в Закона Господен бъди,

и без да се изтъкваш и даваш за пример,

в Божествен образец за Живите Души

целия си живот превърни!

 

5 април 2014 г.

89

Благост да струи от твоите очи,

когото и да гледаш

и каквото и да виждаш ти!

 

Благодарност отправяй към Отца,

каквото и да слушат твоите уши

и каквото и да чуваш ти!

 

Божествена Любов най-чиста да блика от твоето сърце,

дори и когато някой се опитва да те нарани и уязви,

понеже, ако знаеше какво прави в този миг,

едва ли би си го причинил!

 

22 април 2014 г.

90

Работа чака всички,

които свободната си Воля

в Божиите ръце отдадат –

работа по преобразуването

на всяко отрицателно проявление

първо у себе си, а след това

навсякъде по света!

 

23 април 2014 г.