Стихове-Напътствия

Скъпи приятели, в испълнение на даденото от Господ Елисейя в неговото Послание от 25 март 2013 г., след молитва към моята Висша Част и към Елохим Аполон да ми дадат помощта си, та да бъде сътворен Божествен пример, почнах да пиша стихове, които с много радост споделям с вас и които биха могли да бъдат в помощ и подкрепа на тия, в които Огънят на Живия Живот гори, когато се прилагат в живота.

Росица Авела

 

61

Рисувай мислено картината на светлото бъдеще

и все по-светли и нежни краски използвай за целта,

които да радват твоята Душа.

 

А много е важно да си в Радостта,

понеже тогава твоята Душа

по-лесно се свързва с Духа.

 

И така в едно единно цяло на Дух, Душа и тяло

ти можеш все по-бързо и с лекота

да се придвижваш към Дома!

 

28 юли 2013 г.

62

Спри да мислиш какво би могло да бъде,

ако времето би могъл да върнеш назад.

И започни да мислиш в днешния ден

как тук и сега, а също и занапред, да живееш така,

че да спре да ти се иска след това

времето да би могъл да върнеш назад!

 

31 юли 2013 г.

63

В Мир да бъде твоята Душа –

за това копнее тя

и чака те да порастеш,

и колко важно е това да разбереш!

 

1 август 2013 г.

64

Рибата плува в морето,

заекът скача в полето,

птицата лети в небето,

а ти, човеко, къде си?

Машини ли използваш

в пространството да се придвижваш?

Така ли смяташ да продължиш напред,

когато на теб Свише ти е отредено

да бъдеш в миг навсякъде,

където е нужно да си,

стига от желанията да се Освободиш

и с Бога да се Единиш!

 

2 август 2013 г.

65

Най-синьото небе,

най-зелените треви,

най-ярките цветя,

където видиш ти

и където дишаш леко и пребиваваш в тишина,

и само птичите песни чуваш навред,

и усещаш аромат на свежест и чистота,

и чувстваш как Мирът и Божествената Любов изпълват твоите тела,

и където изгревите и залезите можеш да посрещаш

и на Хелиос да благодариш,

това е твоето място,

където да заживееш занапред,

и където Свише ще бъдеш пазен и подпомаган

да продължиш в Бога да вървиш!

 

3 август 2013 г.

66

Отпусни се и спокойно се остави

да те носи вълната на времето,

следвайки Божествените Заповеди и Закони,

вместо енергията си напразно да хабиш,

като противодействаш и се опитваш да променяш неща,

които са най-голямото добро за теб в този момент

и във всеки момент от бъдните времена!

 

6 август 2013 г.

67

Работа полезна и добра за теб и за всички Живи същества

работи постоянно, в Здраве щом искаш да пребъдваш!

И работи усърдно, влагайки в труда си всичко най-добро,

като се стремиш да правиш повече от това,

на което си мислиш, че си способен,*

Творческото си начало щом искаш да развиваш

и успешно да еволюираш,

вместо бързо да деградираш,

стоейки без труд и занимавайки се с празни дела!

 

8 август 2013 г.

 

под линия

* Понеже всеки, в когото Огънят на Живия живот гори, е способен на много повече, отколкото си мисли, че е!

68

Твоето Висше АЗ СЪМ Присъствие

те очаква да го призовеш

и да се съединят в едно единно цяло

Дух, Душа и тяло,

когато спреш

лутането си в света на илюзията

и своята зависимост от него прекратиш,

която е също толкова илюзорна,

колкото и целият свят,

в който живееш сега!

 

18 август 2013 г.

69

Работете над себе си постоянно,

без да се самоосъждате и без да ви спират

грешките и пропуските, които допускате по вашия Път.

Понеже доста често чрез тях най-бързо израствате

и заякват вашите мишци в духовността!

Вие вече знаете какво да правите –

поискайте прошка от Отца

и помолете помощ Свише да ви се дава,

за да бъдете безгрешни следващия път

и да се справяте с всичко в живота все по-добре,

и благодарете от все сърце!

 

8 септември 2013 г.

70

Дух, Душа и тяло

 

Висшето АЗ СЪМ Присъствие – Духът на всеки човек,

в когото Божественият Огън гори,

му помага в най-трудните времена,

когато той на помощ го призове,

но забележете, мили Светли същества,

че това може да се осъществи

само когато към Бога

сте извисени, хармонични и умиротворени,

тъй като тогава е запазена целостта

на вашите три низши тела* – вашата Душа,

и тя е в състояние да се свърже с Духа

и като по мост да се пренесе помощта

до вашия физически храм – вашето тяло,

а и навсякъде около вас в плътния материален свят!

 

9 септември 2013 г.

 

под линия

* Трите низши тела – етерно, астрално и ментално.

71

В днешния ден и във всеки следващ ден,

който Свише ни е отреден

да изживеем на тази земя,

 

да възлюбим Господа и нашия Бог от все сърце и душа и с ума;

да възлюбим и самите себе си така, както Господа и нашия Бог;

да възлюбим и ближния, както себе си, а също и всяка друга Жива душа,

 

Това е Заветът на Прелюбимия Иисус,

който да следваме, бидейки в Божествените Светлина,

Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония

и сега, и завинаги, и във всички времена!

 

22 септември 2013 г., денят на Есенното равноденствие

72

Висшето АЗ СЪМ Присъствие

на всеки от нас - децата на Светлината,

помага да се усъвършенстваме постоянно,

докато сме въплътени в плътния материален свят.

Но за да ни достигне и да почувстваме помощта,

е нужно да бъдем без осъждане

към когото и каквото и да било всеки миг,

през всичките часове и минути и на деня, и на нощта!

 

9 ноември 2013 г.

73

Висшето АЗ СЪМ Присъствие на всеки Жив човек

държи ключ към вратата на Новия Ред –

Новия Ред на Златния Век,

в който може да се озове

всеки, у когото Божественият огън гори,

когато Висшето си АЗ СЪМ Присъствие призове

и в Любовта Божия с него се едини,

и към Вселенското Единство се присъедини!

 

19 март 2014 г.

74

Родителите си почитай и техните родители също, а и останалите свои предци.

Отнасяй се към тях с Благодарност, с Уважение и с Божествена Любов.

Понеже са ти дали точно това, което ти е нужно,

развитието си успешно напред да продължиш.

 

20 март 2014 г.

75

Намери Пътя, водещ към Дома, към Отца.

Когато стъпиш на него, ще се възрадва твоето сърце.

И когато това ти се случи, направи всичко възможно

и невъзможното направи да стане възможно да се задържиш

и все по-напред и нагоре по този Път да продължиш!

 

21 март 2014 г.