Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство

Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство

Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство е Покровителка на довеждането до успешен край на всяка работа, която е добра от Господна гледна точка.

Някои въплъщения

Напътствия

Работа в духовността