Въпрос и отговор 163

Вредоносна програма ка безверие

Въпрос на Росица Авела и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 02 март 2024 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, какво има да ни се каже по отношение на фразата: „Знам, че е невъзможно“, на която Ти ми обърна внимание?

Отговор: Това, че тая фраза е на 100% от илюзията. Тя вкарва човека в съмнение и безверие. Чрес нея може да се вкара в човекът вредоносна програма, която отслабва Вярата му че всичко може да стане, да се случи/получи, когато човек е в Бога и в Господа.

Когато тая вредоносна фраза се изрече и в човека навлезе вредоносната програма ка отслабване на Вярата му в Мен – Единния Отец и в останалите Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, специфичното в случая е, че това безверие освен че прониква в Душата на човека и я трови, но прониква и във Висшата му част и пораженията могат да са доста големи!

Поради това, когато някой се опита да ви вкара тая вредоносна програма, като чуете фразата, че нещо е невъзможно, единственото противодействие е веднага, на секундата, с цялата си Вяра в Мен, да кажете:

„Всичко може и се случва/получава се/става, когато човек е в Бога и в Господа!“

Тогава „невъзможните“ неща стават въсможни, понеже когато човек е с Вяра в Мен, и с твърдост и увереност каже на глас утвърждението по-горе, преумножава шансовете даденото нещо да се случи.

А когато човекът веднага след това Ми благодари и Ми отправи Божествената си Любов ка всичко, шансовете се и приумножават. И това приумножение може да е многобройно и/или многократно в по-малка или в по-голяма степен – според устрема на човека и според качеството на служението му, и според силата и чистотата на благодарността и Божествената му Любов, които Ми отправя.

Приумножението става още по-голямо, когато преди да почне, човекът е поканил, искрено поискал и помолил на първо място своята Висша част, а също и другите Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, да участват с него в това утвърждение и в отправянето на благодарност и Божествена Любов към Мен, и го направят като група.

Така вместо да намалява, Вярата на човека в Мен се увеличава, също приумножено.

Единният Отец