Напътствие на Единния Отец
относно 5-те Правила-Напътствия ка съхранение на Чистотата

от 15 август 2023 г.

Мили мои деца с Живи Светли и Чисти Души,

АС СЪМ Единния Отец рекох да се отстрани от сайт ЕДИНЕНИЕ информацията относно 5-те Правила-Напътствия ка съхранение на Чистотата, понеже истече времето да стоят на сайта, а хората да са бес да испълняват дадените от Мен препоръки в тях.

Едно Учение е действено, когато хората го следват и са в испълнение на даваното им Свише чрес него. В противен случай то се превръща в мъртво Учение, бес действие и Сила, и бес полса ка хората.

И ако някоя част от Учението е бес да се следва, се отстранява след определено време, та да е бес да навреди на цялото Учение, което даваме чрес сайт ЕДИНЕНИЕ АС СЪМ Единния Отец и по Мое допущение и някои Висши Въснесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината.

И в тоя случай загубата от отстраняването е исцяло ка сметка на тия, които са пренебрегнали Моето Слово. И последствията – също. И това е много жалко, но е най-доброто в случая, та да се съхрани Жива и Действена останалата част от Учението, което ви се дава.

Колкото повече испълнявате дадените ви в Учението Напътствия и препоръки, толкова повече Силата и Мощта му растат, а с това и Доброплодотворността ка всички, които го следват!

Единния Отец, с Любов към всички мои деца!