Напътствие на Владичица Нада

От 05 септември 2022 г.

АС СЪМ Нада и се обръщам към всички хора с Живи, Светли и Чисти Души!

Като се трудите и след това продадете продукта на своя труд, получавате пари – финансови средства, с които преживявате по-добре във вашия материален свят. В същото време обаче, като се трудите, вие сътворявате и Блага карма, но когато се трудите с Радост. Тогава се усилва и творческата ви енергия, а това ви помага и Душата ви да преживява по-добре на финия план на Битието, и да еволюира.

Това е едната страна на медала – акумулирането на финансови средства и енергия, но също толкова важна е и другата страна на медала – расходването им!

Винаги сме ви напътствали да сте много внимателни с расходването на енергията ви, но това някакси слабо ви се получава. Поради тая причина днес дойдох да ви дам това Напътствие и да ви обясня малко по-подробно най-важното по въпроса.

Когато някой отиде в магазина да си купи нещо, което му е нужно, често плаща с финансовите средства, които е акумулирал. И ако те са по-малко, живее по-бедно и обикновено се случва по-често да боледува, тъй като е бес възможност добре да се грижи ка материалното си тяло чрес превантивни мерки с добро хранене и сдравословен начин на живот.

Това ви е ясно и добре го расбирате.

Но помислете си, че същото се отнася и по отношение на Сдравето на Душата на човека, което освен от кармичната му чистота и от испълнението на Господните Повели и Правила, е в пряка връска и с наличието и количеството на акумулирана енергия – тъй наречената Блага карма от неговите доброплодотворни дела. Понеже с тая енергия на Благата карма човек се расплаща на фин план, докато е във въплъщение в тоя материален свят по същия начин, както се расплаща с финансовите си средства в магазина, на материалния план.

Ще ви дам следния пример: при всяко свое влизане в интернет-пространството, човек се расплаща с част от енергията на Благата си карма на тая мрежа на илюзията, чиито представители, бидейки във въплъщение, дадоха на човечеството това „откритие“ и „благина“. А също и при по-дълъг престой в интернет, периодично му се отнема от енергията. Освен това, човек се расплаща с енергията на Благата си карма и при всяко влизане на нова интернет страница/сайт/блог и т.н., на техния собственик, а той от своя страна също се отчита и плаща в енергия на тая мрежа на илюзията, чиито представители създадоха интернета.

Така е и с всяко друго „откритие“ на вашата цивилизация, което е направено от представители на някоя от мрежите на илюзията. Освен че на материалния план човек плаща такса на съответния оператор, та да потребява съответната услуга, и на фин план плаща с част от енергията си такса на тая мрежа на илюзията, чиито представители са я създали, и то всеки път, когато я употребява по своя воля и ка свои лични нужди.

Исключението е само едно – когато човек ползва услугите при и по повод на пряко испълнение на служебните си ангажименти. Тогава работодателят му се расплаща и както финансово, така и в енергия плаща таксите. Но ако служителят ползва например служебния интернет ка лични цели и влиза да гледа, слуша, чете нещо интересно, тогава той самият се расплаща в енергия!

В случай, че човека е с малко Блага карма или бес такава, с която да се расплаща по отношение на удоволствията и „улесненията на живота“, които потребява, се расплаща с енергията на живота си и това скъсява престоя му в това въплъщение. А в случай, че човека има Блага карма и я прахосва ка удоволствия, вместо ка напредък в Духовния растеж, остава бес такава и еволюцията му спира. Освен това остава бес енергия, с която да се охранява при нужда от атаките над него на представителите на мрежите на илюзията, когато е съгрешил като е нарушил Господните Повели и Правила и така сам е дал достъп на представителите на мрежите на илюзията до храма си и основание да му вредят. А това му трупа още повече отрицателна карма.

Така всеки от вас исбира как да живее и дали да е Сдрав телесно и душевно, и успешно в Духовността да напредва, или да е болен и телесно и душевно, и все по-обременен кармично да става, и да инволюира!

Всеки исбира дали да ползва „патериците“ на съвременната ви цивилизация, които толкова услужливо ви се предлагат, и на все по-ниски цени при това, но само на материалния план, ка сметка на повишаващите се цени в енергия на фин план, или духовно да се исчиства, усъвършенства и напредва, и да употребява Даровете на Светия Дух, когато стане готов да ги получи! Да, това става, когато човека
blue-dotполучи достъп до информацията на фин план във вселенската библиотека/база-данни
blue-dotи почне да се придвижва свободно в пространството с четирите си нисши тела,
blue-dotи да комуникира със своите ближни, на които също им е отворен достъпа до телепатията.

Всичко това и още много други неща са ви дадени и са на една крачка растояние от вас, когато исчистите 4-те си нисши тела и се исвисите, и направите тая крачка сами, бес да ползвате „патериците“ на илюзията!

АС СЪМ Нада

 

картина