Благослов на Единния Отец от 8 октомври 2021 г.

Честит 11-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ

 

Благославям всички Живи, Светли и Чисти Души да се подготвят успешно и навреме да бъдат готови да преминат прес Портала на Великия Преход в Света на 6-тата раса на планетата РАЙМА (Земя), когато той се отвори и стане достъпен да се минава прес него.

 

картина