Напътствие от Господ Иисус

Част 1

От 05 май 2021 г.

АС СЪМ Иисус.

Най-важното, което имам да ви предам е следното:

1. Дойде времето, в което можете да оцелеете в бъдеще в събитията, които ще почнат да се случват по света, когато сте в максималното, почти 100% испълнение на Напътствията на Единния Отец и на Висшите Същества на Светлината, които ви се дават на сайт ЕДИНЕНИЕ. Добре би било да си ги напишете всичките на списък, та да ги помните, и ги препрочитайте много често, та да си ги припомняте постоянно.

И работете! Много работете, колкото можете повече! Време да почивате вече липсва, ако искате да успеете!

Винаги преди началото и след края на работата благодарете и Божествена Любов отправяйте към Единния Отец, а също и към св. Арх. Михаил и всички Ангели Охранители, които още от сутринта сте поканили, искрено поискали и помолили да ви охраняват прес целия ден.

2. Живейте бес да критикувате силните на деня и бес да критикувате който и да е човек по отношение на религиозните му правила и обичаи, вредни навици и привички и каквото и да било.

Вашата работа е да сте равни и бес да критикувате, понеже критиката е вид осъждане! Правете само това, което е правилно от Господна гледна точка и така посявайте Божествен пример по отношение на всички други, та да се променят неусетно искривяванията. И единствено на своите най-ближни обяснявайте какво и как да правят и поради каква причина, къде е искривяването и как би могло да се поправи. И всички вие постъпвайте правилно от Господна гледна точка.

3. Ония от вас, които притежават Дар Дарени Свише способности, бъдете бес да ги проявявате открито пред погледите на хората от илюзията! А дори и пред очите на своите ближни. Това носи рискове! Най-доброто е да действате скришно, бес никой да ви вижда! Само вие и Господа! Понеже най-важното, с най-висок приоритет, е Господната работа да се свърши успешно, а това става само като е в пълно мълчание, насаме и в неочакван момент!

Оставете се Господ да ви води и Единния Отец да ви направлява, и ще сте успешни. Така ряско ще се увеличат шансовете ви да успеете да испълните докрай и във най-голяма пълнота Мисията, с която всеки от вас е дошъл в това въплъщение, и която Единния Отец ви е дал!

4. Много е важно да сте сдържани в словото си и да сте много благи, с уважение, и добронамерени към всички, бес исключение, както към хората с Живи, Светли и Чисти Души, така и към тия, които са представители на които и да са мрежи на илюзията и каквито и да са – дали спадат към Живия Живот или са нещо съвсем друго! Тъй като могат доста много да ви навредят и дори да ви унищожат, ако сте бес достатъчна внимателност по отношение на тях!

5. В тия времена най-важното е да успявате да вършите работата, която е с най-висок приоритет. Там концентрирайте всички свои усилия! И се въсдържайте от странични действия, които распиляват енергийния ви ресурс!

Любя Ви от все сърце и Душа!

АС СЪМ Иисус

 

Напътствие от Господ Иисус

Част 2

От 21 юни 2021 г.

АС СЪМ Иисус.

Следващото, което имам да ви предам, е:

1. Много е важно да успеете да испълните Мисията си – главната Мисия на вашето въплъщение, а също и колкото се може повече от съпътстващите я Мисии, които подпомагат и улесняват испълнението на главната ви Мисия,

2. Бъдете бес да се дразните по който и да е повод, колкото и да ви наблягат представителите на мрежите на илюзията! А когато натиска над вас е много силен и нещо съгрешите, първо поискайте прошка от човека, спрямо когото сте съгрешили, бес никакви обяснения! В такъв момент оправданията и обясненията от ваша страна са на 100% от илюзорната ви част и предназначението им е да навредят колкото се може повече на човека, спрямо когото сте съгрешили. Това е така, тъй като докато вие му се оправдавате и обяснявате, той поема зловредната отрицателна енергия, вложена в тия оправдания. И понеже в случай, че наистина сте съгрешили, представителите на мрежите на илюзията най-вероятно вече имат някакъв достъп до вас.

Това е най-важното, което да проумеете в случая! Приемете на 100%, че сте сгрешили! Бес никакво значение е под чие влияние! Ясно е, че не е нарочно, а се е целяло чрес вас в тоя момент, като съгрешите, да навредят и да расбият някого другиго или да попречат да се случи нещо Добро. Понеже Доброто по отношение на Съществата на Светлината и на Светлинната мрежа, е зло за представителите на която и да е мрежа на илюзията и тяхната мисия пък е да го предотвратят, та да се чувстват добре!

А дори и според вас да сте бесгрешни в дадения случай, и дори и наистина да сте бесгрешни, това може да не е така от гледна точка на човека насреща, понеже в мрежите на илюзията понякога правилата са различни, отколкото в Светлинната мрежа. И вашата работа в случая е да се смирите и да поискате прошка, че сте съгрешили и да приключите моментално ситуацията! Така обезоръжавате човека насреща и той спира да е негативен спрямо вас. А ако се конфронтирате и почнете да доказвате, че сте прави, много повече и твърде много може да си навредите и с голямо количество енергия да се расделите, и дори аурата ви да се пробие или раскъса!

И едва след като сте поискали прошка от човека, в първия удобен момент поискайте Прошка и от Единния Отец, като се покаете пред Него (виж Духовната практика „Покаяние, прошка и благодарност в 7 стъпки“). Всеки случай е различен, но много по-лесно е да бъдете опростени като сте съгрешили, когато първо сте поискали прошка от човека, спрямо когото сте съгрешили, и чак след това се покаете пред Единния Отец!

Мили мои, които сте с Живи, Светли и Чисти Души, Любя ви толкова много! Горещо ви препоръчвам да сте в точно испълнение на това Мое Напътствие към вас, та да исбегнете излишните страдания!

Толкова е просто – бес обяснения, да кажете на човека насреща, който ви съобщава или ви обвинява, че сте сгрешили, бес значение дали е справедливо или не:

„Прости ми, ………………. (името), ас съгреших!“

И да си мълчите по-нататък, и да оставите всичко в ръцете на Единния Отец! Това е.

3. Относно по-дребните ви сдравословни оплаквания и дефекти по тялото – най-важното е Душата на човека да е Жива, Светла и Чиста! И да оцелеете, и Мисията си да испълните, както вече ви рекох! Да сте Сдрави на Дух, Душа и тяло и да сте с приемане, че може да има и някои поражения по телата ви, тъй като с тях искупувате някои грешки! Липсва как всичко да искате да ви е идеално, след като Мисията на почти всеки от вас включва да поемате част от отрицателната карма на други Същества на Светлината, та да подкрепите и помогнете техните Души да оцелеят! И това е много по-висша и благородна цел, отколкото как исглежда тялото ви и какви дребни нерасположения испитвате! Най-доброто в случая е да благодарите относно всяко от тях на Единния Отец, и да му отправяте Божествената си Любов, от все сърце и Душа!

АС СЪМ Иисус