Напътствие от Господ Иисус

Част 1

от 05 май 2021 г.

АС СЪМ Иисус.

Най-важното, което имам да ви предам, е следното:

1. Дойде времето, в което можете да оцелеете в бъдеще в събитията, които ще почнат да се случват по света, когато сте в максималното, почти 100% испълнение на Напътствията на Единния Отец и на Висшите Същества на Светлината, които ви се дават на сайт ЕДИНЕНИЕ. Добре би било да си ги напишете всичките на списък, та да ги помните, и ги препрочитайте много често, та да си ги припомняте постоянно.

И работете! Много работете, колкото можете повече! Време да почивате вече липсва, ако искате да успеете!

Винаги преди началото и след края на работата благодарете и Божествена Любов отправяйте към Единния Отец, а също и към Архангел Михаил и всички Ангели Охранители, които още от сутринта сте поканили, искрено поискали и помолили да ви охраняват прес целия ден.

2. Живейте, бес да критикувате силните на деня и бес да критикувате който и да е човек по отношение на религиозните му правила и обичаи, вредни навици и привички и каквото и да било.

Вашата работа е да сте равни и бес да критикувате, понеже критиката е вид осъждане! Правете само това, което е правилно от Господна гледна точка и така посявайте Божествен пример по отношение на всички други, та да се променят неусетно искривяванията. И единствено на своите най-ближни обяснявайте какво и как да правят и поради каква причина, къде е искривяването и как би могло да се поправи. И всички вие постъпвайте правилно от Господна гледна точка.

3. Ония от вас, които притежават Дар Дарени Свише способности, бъдете бес да ги проявявате открито пред погледите на хората от илюзията! А дори и пред очите на своите ближни. Това носи рискове! Най-доброто е да действате скришно, бес никой да ви вижда! Само вие и Господа! Понеже най-важното, с най-висок приоритет, е Господната работа да се свърши успешно, а това става само като е в пълно мълчание, насаме и в неочакван момент!

Оставете се Господ да ви води и Единният Отец да ви направлява, и ще сте успешни. Така ряско ще се увеличат шансовете ви да успеете да испълните докрай и в най-голяма пълнота Мисията, с която всеки от вас е дошъл в това въплъщение и която Единният Отец ви е дал!

4. Много е важно да сте сдържани в словото си и да сте много благи, с уважение и добронамерени към всички, бес исключение, както към хората с Живи, Светли и Чисти Души, така и към тия, които са представители на които и да са мрежи на илюзията и каквито и да са – дали спадат към Живия Живот или са нещо съвсем друго! Тъй като могат доста много да ви навредят и дори да ви унищожат, ако сте бес достатъчна внимателност по отношение на тях!

5. В тия времена най-важното е да успявате да вършите работата, която е с най-висок приоритет. Там концентрирайте всички свои усилия! И се въсдържайте от странични действия, които распиляват енергийния ви ресурс!

Любя Ви от все сърце и Душа!

АС СЪМ Иисус

 

Напътствие от Господ Иисус

Част 2

от 21 юни 2021 г.

АС СЪМ Иисус.

Следващото, което имам да ви предам, е:

1. Много е важно да успеете да испълните Мисията си – главната Мисия на вашето въплъщение, а също и колкото се може повече от съпътстващите я Мисии, които подпомагат и улесняват испълнението на главната ви Мисия.

2. Бъдете бес да се дразните по който и да е повод, колкото и да ви наблягат представителите на мрежите на илюзията! А когато натискът над вас е много силен и нещо съгрешите, първо поискайте прошка от човека, спрямо когото сте съгрешили, бес никакви обяснения! В такъв момент оправданията и обясненията от ваша страна са на 100% от илюзорната ви част и предназначението им е да навредят колкото се може повече на човека, спрямо когото сте съгрешили. Това е така, тъй като, докато вие му се оправдавате и обяснявате, той поема зловредната отрицателна енергия, вложена в тия оправдания. И понеже, в случай че наистина сте съгрешили, представителите на мрежите на илюзията най-вероятно вече имат някакъв достъп до вас.

Това е най-важното, което да проумеете в случая! Приемете на 100%, че сте сгрешили! Бес никакво значение е под чие влияние! Ясно е, че не е нарочно, а се е целяло чрес вас в тоя момент, като съгрешите, да навредят и да расбият някого другиго или да попречат да се случи нещо Добро. Понеже Доброто по отношение на Съществата на Светлината и на Светлинната мрежа е зло за представителите на която и да е мрежа на илюзията и тяхната мисия пък е да го предотвратят, та да се чувстват добре!

А дори и според вас да сте бесгрешни в дадения случай, и дори и наистина да сте бесгрешни, това може да не е така от гледна точка на човека насреща, понеже в мрежите на илюзията понякога правилата са различни от правилата в Светлинната мрежа. И вашата работа в случая е да се смирите и да поискате прошка, че сте съгрешили и да приключите моментално ситуацията! Така обезоръжавате човека насреща и той спира да е негативен спрямо вас. А ако се конфронтирате и почнете да доказвате, че сте прави, много повече и твърде много може да си навредите и с голямо количество енергия да се расделите, и дори аурата ви да се пробие или раскъса!

И едва след като сте поискали прошка от човека, в първия удобен момент поискайте Прошка и от Единния Отец, като се покаете пред Него (виж Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“). Всеки случай е различен, но много по-лесно е да бъдете опростени, като сте съгрешили, когато първо сте поискали прошка от човека, спрямо когото сте съгрешили, и чак след това се покаете пред Единния Отец!

Мили мои, които сте с Живи, Светли и Чисти Души, Любя ви толкова много! Горещо ви препоръчвам да сте в точно испълнение на това Мое Напътствие към вас, та да исбегнете излишните страдания!

Толкова е просто – бес обяснения да кажете на човека насреща, който ви съобщава или ви обвинява, че сте сгрешили, бес значение дали е справедливо или не:

„Прости ми, ………………. (името), ас съгреших!“

И да си мълчите по-нататък, и да оставите всичко в ръцете на Единния Отец! Това е.

3. Относно по-дребните ви сдравословни оплаквания и дефекти по тялото – най-важното е Душата на човека да е Жива, Светла и Чиста! И да оцелеете, и Мисията си да испълните, както вече ви рекох! Да сте Сдрави на Дух, Душа и тяло и да сте с приемане, че може да има и някои поражения по телата ви, тъй като с тях искупувате някои грешки! Липсва как всичко да искате да ви е идеално, след като Мисията на почти всеки от вас включва да поемате част от отрицателната карма на други Същества на Светлината, та да подкрепите и помогнете техните Души да оцелеят! И това е много по-висша и благородна цел, отколкото как исглежда тялото ви и какви дребни нерасположения испитвате! Най-доброто в случая е да благодарите относно всяко от тях на Единния Отец и да Му отправяте Божествената си Любов, от все сърце и Душа!

АС СЪМ Иисус

 

Напътствие от Господ Иисус

Част 3

от 26 декември 2022 г.

АС СЪМ Иисус.

Продължавам своите Напътствия към тия от вас, които сте с Живи, Светли и Чисти Души и сте с Божествена Любов и приемане към Мен и Учението, което ви давам с цялата си Любов към всеки един от вас!

Всеки от вас би било добре:

1. Да бъде винаги с ясното Осъснаване колко важно е да съхранява спокойствието и положителния си сънастрой и те да са негово постоянно константно състояние! И винаги да държи на първо място в Съснанието си тая Мисъл, докато това се случи!

2. Да проявява своята Божествена същност най-вече по отношение на своите ближни, като ги облива със своята Божествена Любов и им прощава всичко, което съгрешават, и най-вече и на първо място да е бес да ги съди, а спокойно да им обяснява къде грешат, та да поискат и да успеят да се поправят, когато е благ към тях.

3. Да се грижи на 1-во място най-много ка съпруга/съпругата си и да спре да го/я облива с отрицателни чувства и исблици и да го/я осъжда. Към него/нея най-много да бъде благ и любящ, тъй като той/тя е човекът до него – най-блиския човек, с който Господ и Бог го е събрал/са го събрали – да са в едно единно цяло и като екип да работят по испълнение на своите Мисии, с които са дошли във въплъщение, и така да Служат на Единния Отец! И да пребъдват в Мир, Божествена Любов и сговор помежду си!

Така всеки от вас най-много ще помогне на своя семеен партньор и той да прояви своите Божествени Качества, Добродетели и Съвършенства към него!

Точно в това се опитват представителите на всички мрежи на илюзията да ви провалят и Божествената Любов помежду ви да унищожат, и Божествените Качества, Добродетели и Съвършенства да ви окрадат.

Ще им дадете ли тая въсможност? Вие – двамата семейни партньори, сами определяте как ще живеете в бъдеще. Това, което рекох по отношение на единия от вас, в пълна сила важи и ка другия! Поправете се и двамата, тъй като е много скръбно да ви наблюдаваме от Висшите октави на Светлината такива! Понеже тогава и Душите ви страдат, и вашите Висши части – също. И това е равносилно на болест духовна и душевна. И в такъв случай как да са ви сдрави телата?

Това е най-важното Ми Напътствие към вас!

АС СЪМ Иисус