Напътствие от Богинята на Божествената Мъдрост

От 25 април 2021 г.

АС СЪМ Богинята на Божествената Мъдрост.

Моят Лик бе приет много добре в енергия. И оттук нататък който от вас, мили деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти Души, го гледа, и прес това време от все сърце и Душа ме покани, искрено поиска и помоли да го подкрепям да увеличи своята Мъдрост, и Ми отправя Божествената си Любов, Моята Мъдрост ще се влива в него, та да му е в подкрепа и в бъдеще още по-мъдър да бъде, та да успее работата си да свърши и Мисията на въплъщението си успешно да испълни!

Точно по същия начин бихте могли да постъпвате по отношение и на всяко друго Висше Същество на Светлината, чийто Лик е приет и качен на сайт ЕДИНЕНИЕ. Докато гледате Лика Му, във вас могат да се вливат от Неговите достижения и опит, когато сте с Уважение, към Него и му отправяте Божествената си Любов.

Моето Напътствие към вас, Прелюбими, е:

Работете работата си като се стремите да я вършите всеки път на все по-висока скорост и все по-висококачествено. Понеже докато работите по тоя начин, все повече работа ще почнете да свършвате, и по-успешни да бъдете, по-можещи и повече и по-добри неща биха могли да стартират и да почнат да ви се случват.

Правете го постоянно, бес пропуск, и работете с висока скорост, бес да отвличате вниманието си с каквото и да е. Имате ли работа – вършете я! Тогава и всички други около вас ще почнат така да работят своята работа, която им се дава, и да свършват и те все повече работа, колкото повече свършвате вие!

Сега какъв е обема на свършената от вас работа от тая, която е с най-висок приоритет? Доволни ли сте от себе си, а от другите около вас? Ако не сте, като се поправите първо вие самите, и всички други ще го направят и постигнат след това. А в противен случай и те ви следват във вашите бес-успехи и вие като се свличате, и тях ги повличате.

Всичко е във вашите ръце, Прелюбими! Себе си като промените и станете успешни, всички други, които са във връска с вас, също ще се променят и ще станат успешни, и целият ви екип ще бъде успешен. Имам предвид хората, които по Господния Промисъл са дошли във въплъщение и са с вас по Пътя и се подкрепяте едни-други.

Колкото по-успешни сте вие, толкова и те ще са. Предавам ви тая Мъдрост, която може да ви искара от блатото, в което ви е натикала илюзията. Действайте, Прелюбими, и другите ще почнат да го правят!

Можете да сте исключително много успешни в тая си работа в бъдеще – все повече с всеки следващ ден, а след вас и другите около вас и на материалния план, и на финия план!

Вие сте като влакова композиция. Колкото повече почне да ускорява и по-високоскоростно да се движи Локомотива, точно със същата скорост се движат и всички други вагони, които са прикачени към него – от първия до последния! Такава е и вашата работа – вашата и на вашия екип.

Станете вие успешни, и всички ваши ближни ще са успешни.

Колкото повече вие ускорявате темпа на работа, толкова повече и те ще го правят!

Току-що дадох от най-високо-енергийното гориво на локомотива, та да хвръкне напред по линията, очертана му от Единния Отец, към крайната дестинация – Портала на Великия Преход! И да мине успешно прес него в Света на 6-тата раса на планетата РАЙМА целия влак – локомотива с всички вагони, прикачени към него!

АС СЪМ Богинята на Божествената Мъдрост