Въпрос и отговор 154

Помощ и подкрепа

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 30 декември 2020 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, направи ми впечатление, че когато някой дойде и каже, че идва да ми помага, в повечето случаи става така, че вреди. Има ли някакъв проблем с употребата на думите „помощ“ и „помагам“ и какъв е той? Да ги подменим с думите „подкрепа“ и „подкрепям“ добро ли е от Твоя гледна точка, Мили Татко Единни? Това локален проблем ли е, или е глобален, по отношение на всички Същества на Светлината, дошли във въплъщение?

Отговор: Да, има проблем, доста голям! И Живите, Светли и Чисти Души, дошли във въплъщение, доста често се срещат с тоя проблем.

Помощ дават Представителите на мрежите на илюзията и след това срещу нея искат много повече, с лихви, които са много високи!

Така Представителите на мрежите на илюзията поробват Светлите Души и ги правят свои донори, след като те вече са исгубили способността си да се справят сами в живота и с проблемите в живота. Някои хора стигат до там да не могат сами да си исберат дори една дреха или обувки, бес съпругът/съпругата да каже точно кое да се купи!

Думата, която е добра и бес да носи опасности, е думата „подкрепа“. Тя носи смисъла, че човек сам се справя, но по някое време може да има нужда от едно рамо, та да му се получи по-добре или по-бърсо, или по-качествено, т.е. да се усъвършенства още повече чрес получената подкрепа.

Помага се на човек, който не може да се справи сам! И доста често така се получава, че след като му се помогне, той става още по-малко способен да се справи, тъй като помощта се състои в това друг да направи това, което човека не може и той остава задължен, ако е бес да се е расплатил. А обикновено точно това се случва, понеже липсва как човека да е наясно с тарифите на представителите на мрежите на илюзията, освен ако предварително сключат договор, в който много точно е уговорено онзи, който помага, какво иска да получи срещу помощта!

Много често обаче в такива случаи хората, които помагат, касват, че са бес да искат нищо. И човека им остава длъжник, и се издължава след това на фин план с енергията си, сдравето си, късмета си, уменията, които има и т.н. – с Добруването си!

Помощта е от илюзията и е условна – срещу нея винаги се дължи нещо.

Подкрепата е бескористна и бес условия – тя е работа в екип, подаване на ръка. А след това в живота си човека по свое желание, на свой ред, прави същото или подобно нещо по отношение на друг човек и му дава своята подкрепа. Това са отношения в Светлинната мрежа между Същества на Светлината.

И да, това е глобален проблем при всички Същества на Светлината, въплътени на тая планета.

Когато се обръщате към Висшите октави на Светлината, дори и тогава, ако поискате помощ, тя ви се дава, но е условна – срещу нея човек е длъжен да се поправи, да прекрати пороците си, бесиспълнението на Господните Повели и Правила (Господните Заповеди и Закони), да се върне отново в Светлинната Мрежа и т.н. И в случай, че той е бес да се поправи, т.е. е бес да се е исдължил, следващия път като поиска помощ, е бес да има кой да го чуе и да му я даде!

А когато човек работи нещо, старае се да се освободи от някой порок, например да говори много и ислишно, и помоли ка подкрепа, дава му се, та да е успешен в усилията си, т.е. човека прави всичко, което е по силите му, но нещо не му достига, и му се додава, а след това така става в живота му, че и той да подкрепи другиго и така везната да се уравновеси!

Примери:

„Помощ, давя се!“ – т.е. човек нищо не може да направи ка себе си, той е бес да може да плува и цялата спасителна работа я върши някой друг/други.

„Господи, подкрепи ме да стигна до брега“ – когато човек може да плува и опитва да се спаси, но малко не му достига.

„Господи, укрепи мишците ми, та да се справя с проблема!“ – когато на човека му трябва едно рамо подкрепа, но в точния момент, когато се нуждае от нея!

Разликата е много голяма!

Поуката е човек да стои на сушата, като е бес умението да плува; човек да се распростира според чергата си, т.е. да живее така, че сам да може да оцелява и да се справя толкова, колкото може и докъдето може! Но да съхрани достойнството си и да благодари на Господа по отношение на всичко, та всеки следващ път да му се наспорява Свише все повече. И бес да испада в зависимости и дългове.

АС СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос и отговор 156

Помощ-Подкрепа – допълнение 1

Въпрос, дошъл на полски на сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 януари 2021 г., и неговия отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 януари 2021 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, въпросът ми е във връска с Въпрос и отговор 154 „Помощ-Подкрепа“. Какво се получава, когато някой човек ни помоли да му помогнем или да го подкрепим и ние го направим, бес нищо да ни се даде насреща, понеже сме отказали да ни се заплати?
Например моя съсед дойде да ме помоли да помогна на цялото му семейство – те са с две малки деца, че колата им се подхлъзнала встрани от пътя и заседнала, и не могат да се приберат у дома, нависоко в планината. Ас ги откарах с джипа и той поиска да ми плати горивото, но ас му отказах, понеже исках помощта ми да е бесусловна и се радвах, че направих нещо добро.
Но ако съседите ми са представители на някои мрежи на илюзията, има ли сега някаква връска между нас и ако има, какво да направя, та да се прекрати? Как да поправя положението?
Благодаря от все сърце и душа относно отговора и Ти пращам, Господи, своята Божествена Любов.

Отговор: Когато подкрепата или помощта е дадена и работата е свършена, най-доброто е човека, който е поискал тая подкрепа или помощ, да се расплати с човека, който му я е дал, понеже така е редно, та да е бес да остава длъжник и да е свързан след това енергийно с човека, който му е помогнал и да се расплаща в енергия, бес да е наясно колко и как!

И също толкова важно е човека, който се е съгласил да даде своята помощ или подкрепа, да приеме това, което му се предлага. А в случай, че откаже да приеме материална отплата, понеже тоя който му я предлага, е по-слаб финансово от него, тогава най-доброто е човека, който е дал подкрепата или помощта, след като откаже плащането*, все пак да даде шанса на другият да му се исдължи с благослов:

„Много ти благодаря, че ме подкрепи/че ми помогна в трудния момент!
Господ да те Благослови, както Той отреди, по Неговата Свята Воля!“

В случай, че е помогнато на повече от един човек, например на цялото семейство, най-доброто е всички те, едновременно с децата си, да се включат в тоя благослов към тоя, който ги е подкрепил/им е помогнал.

И всеки път така да бъде! Това е много добро от Моя гледна точка, по отношение и на двете страни – и на тоя, който дава своята подкрепа/помощ, и на тоя, който има нужда от нея!

Човекът, който е дал подкрепата (помощта), може да е отказал плащането, тъй като е бил бес яснота, че така съсдава енергийна връска между себе си и тия, които е подкрепил. След като ситуацията вече е приключила, най-доброто след това е да направи следното – в най-скоро време и той да помоли съседа си нещо дребно да направи и да го подкрепи с някаква малка услуга, та везната да се уравновеси и той да се раскачи в енергия от тяхното семейство.

АС СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Пояснение: Човекът, който даде подкрепата или помощта, може да каже

„Бес нужда е да ми предлагаш пари, но може да ме благословиш така:

Господ да те Благослови, както Той отреди, по Неговата Свята Воля!“

Благословът е исключително кратък, лесно се помни и всяка дума в него е много важно да се каже точно както е дадена от Единния Отец.