Напътствие от Гуан Ин

От 28 септември 2020 г.

 

АС СЪМ Гуан Ин

Толкова много неща ми се иска да ви кажа!

АС СЪМ доста често идвам да помагам на всички вас, които сте с Живи, Светли и Чисти Души и помощта ми можете да приемате. Подкрепям ви в труден час, когато имате нужда от помощ и сте я поискали от Господа. Господ ми даде допущението в такива моменти да се намесвам и да ви помагам.

А в случай че самите вие почнете да Ме каните на помощ и да ми отправяте Божествената си Любов, още по-голяма ще е помощта, понеже ще се включи Божественото приумножение, след като и двете страни искаме едно и също – вие имате нужда от помощ, а ас искам и мога да ви я дам, по Великата Милост на Отца!

Прелюбими Светли Същества, искам да ви кажа да проявявате Божествената си Любов в отношенията помежду си! Колкото повече, толкова по-добре! Всяка Светла Душа, намираща се във въплъщение на планетата в момента, е прекрасна, чувствителна, по-лесно ранима, понесла много удари от представителите на илюзията в текущото си въплъщение. Какво да ви река, всички сте все в тая група – ветерани, понесли толкова много удари и рани от представителите на илюзията!

И оцелели по Господната Воля и Допущение!

Грижете се един ка друг и бъдете Милостиви и Състрадателни един към друг, и се грижете по отношение на ближните си много повече, отколкото бихте желали някой да се грижи ка вас! Тогава везната ще се уравновеси и ще получавате и вие дължимата грижа. Да, понеже почти всеки от вас е имал момент, когато е бил бес Милосърдие и Състрадание в това и/или в предходни въплъщения, и сега е нужно да ги проявява повече от всеки друг път тия Божествени качества, та да се уравновеси везната и да почне отново да ги получава и той самият от своите ближни!

Моето най-важно Напътствие към всеки от вас е:

Когато нещо ви липсва и имате нужда, и искате да го получите от другите – като качество, внимание, грижи, Божествена Любов, Радост, Мир, Хармония, храна, дрехи пари, …, давайте от това, което ви липсва, всичко, което имате и можете, и на което сте способни в това отношение! Давайте го исключително усилено, колкото и да ви е малко, понеже то е малко, тъй като вие самите някъде в миналото сте пропуснали да давате, като ви е искано от него, когато сте го имали, и сте се обременили, и сега ви е нарушен баланса между даване и получаване на даденото нещо. И най-добре, и най-бърсо може да въстановите тоя баланс и по-нататък вече да го притежавате, когато почнете точно от това да давате на своите ближни колкото имате и можете – толкова, но всичкото, докрай! И то ще дойде отново при вас в отговор, и пак го дайте на тия, които имат нужда, дори и вашата да е по-голяма от тяхната!!!

И така ден след ден.

И едновременно се покайвайте пред Господа и Прошка Му искайте – Духовната Практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ правете всеки ден по отношение на това нещо, което ви е малко и ви липсва.

Правете тая работа в Духовността и я подкрепяйте и с работа в материалността, която предварително посветите на Господа, преди да почнете да я работите.

Така вие като помогнете, още повече след това на вас може да ви се помогне! Понеже такова е Правилото на Единния Отец. Следвайте го и ще сте все по-добре и ще усетите по някое време, че сте бес да ви липсва каквото и да е, и ви е пълно, препълнено и с връх и в Душата, и в торбата, т.е. имате си обилно от всичко нужно и в Духовната сфера, и в материалността, винаги и в точния момент, когато нещо ви потрябва!

Гуан Ин