Напътствие от Богинята на Божествената Свобода

при Господ Алфа

От 27 септември 2020 г.

 

АС СЪМ Богинята на Божествената Свобода,

Времето ви е много ценно и истича на все по-висока скорост. Поради това е нужно да се научите и до съвършенство да прилагате следното Правило, ако искате да сте успешни в живота:

Освободете се от всичко, което ви пречи да свършите първо работата, която е с най-висок приоритет и която е най-важната в тоя ден от цялата ви работа, която ви очаква.

Така процента ви на успеваемост ряско се покачва и денят ви става успешен още от самото му начало, вие сте доволни от себе си, на Душата ви ѝ е леко и радостно.

Така се успява и напредва!

Винаги така правете, всеки ден, бес да пропускате нито един благоприятен случай, да напредвате в тая си най-главна дейност.

Освободете се от всичко второ- и трето-степенно в живота си и работете! Освободете се от всички желания да вършите каквото и да е друго и работете само по първостепенните дела. Понеже желанията най-често са илюзорни и някой представител на някоя мрежа на илюзията ви праща тия импулси.

Когато имате поставен срок да свършите нещо, а виждате, че ден след ден закъснявате с испълнението, можете да наваксате единствено като оставите всичко друго настрана, бес то да ви интересува, и да се Освободите от желанията – ваши собствени и на който и да е, по отношение на каквото и да е.

Бих била много радостна да успеете да го направите!

Готова съм да ви подкрепям, в случай, че ме поканите, искрено поискате и помолите да ви подкрепя в тая дейност по расчистването на Пътя ви от тия, които ви пречат, та да ви се Освободи времето и да го употребявате единствено по отношение на най-важната ви работа и нищо друго.

Това важи както по отношение на работата ви в материалността, така и по отношение на работата ви в духовността, например да можете да направите духовните си практики рано сутринта, преди всичко друго най-важно в материалността!

Богинята на Божествената Свобода