Напътствие от ВСЕЛЕНСКИЯ БУДДА

От 12 септември 2020 г.

 

АС СЪМ Вселенският Будда,

АС СЪМ един от Елохимите на Единния Отец, като Елохим Мир, само че Той е най-силният от всички ни Елохим. Ас оглавявам Йерархията на Светлината на Буддите на Вселенско ниво. Рядко се явявам на който и да е на планетата РАЙМА (Земя) и сега това е едно от исключенията, в испълнение на Програмата, дадена от Единния Отец по получаване на Лик и Напътствие от някои Висши Същества на Светлината, които да са ви в помощ и подкрепа в тоя момент и в бъдеще – на всички хора на тая планета, които принадлежат към Живия Живот и са с Живи, Светли и Чисти Души.

Според мястото Ми в Йерархията на Светлината е и енергийната наситеност на Лика ми, който дадох и много сполучливо бе приет от Росица Авела. Това налага нуждата винаги преди да гледате Моя Лик, да се погрижите относно своя сънастрой. Погрижете се да сте исключително Хармонични, Спокойни и Умиротворени както по време на гледане на Моя Лик, така и след това. Погрижете се също веднага след като приключите гледането на Моя Лик, първо да Ми отправите Божествената си Любов и да Ми направите един поклон, а веднага след това да отправите получената енергия във Висшата си Част*.

Препоръчвам ви употребата, т.е. гледането на Моя Лик да бъде само в най-крайни случаи на нужда, когато трябва да получите най-голяма помощ! Понеже ще я получите.

С качването на Моя Лик на сайт ЕДИНЕНИЕ току-що получихте нещо голямо! В енергия имам предвид. Дадох ви в Дар при гледането на Моя Лик да получавате по повече енергия, която обаче трябва да ви служи в крайни случаи на нужда. Понеже това е енергия от най-висш порядък, с голяма концентрация и е една от енергиите с най-голяма Сила и Мощ. Съхранявайте я внимателно и бъдете бес да я расходвате напусто, а само при най-тежките и критични моменти в живота. Тогава си спомнете, че имате Моя Лик и го погледайте. Но преди това Ме поканете, искрено поискайте и помолете помощ да ви дам, като Ми обясните каква е ситуацията при вас и оставите в Моите ръце да отредя каква точно помощ да ви дам и как!

И каквото се случи след това, го приемете с най-голямата си Благодарност и Божествена Любов към Мен и към Единния Отец, тъй като ще сте бес идея от какво сте се освободили-спасили-отървали на косъм!

И каквото ви рекох сега, го направете с исключителна точност във всеки детайл! Това е особено важно условие Помощта да е успешна, а също и по принцип всяка помощ, която получавате, да е успешна! Отработете до съвършенство това умение! Много ще ви е нужно в бъдеще.

Това, което научихте току-що, се отнася и по отношение на гледането и употребата на енергията от всички останали Ликове, дадени от Висшите Същества на Светлината на сайт ЕДИНЕНИЕ. И е нужно да имате предвид, че според мястото на тия Висши Същества на Светлината в Йерархията на Светлината е и енергийната наситеност, Сила и Мощ на техните Ликове.

АС СЪМ Вселенският Будда дойдох, дадох и рекох

 

под линия

* Виж в Част Работа в Духовността, в подчаст Молитви и слово-формули, в „Помощ Свише в точно определен случай“ – „Молитва, която да се каже веднага след края на каквато и да е работа в духовността“ от Будда Вайрочана, 2 юни 2015 г.