Напътствие от Пресвета Богородица

от 11 август 2020 г.
(публикувано на 15 август 2020 г.)

 

Скъпоценни и мили деца на Светлината, благодаря ви, че Ми отправяте Божествената си Любов! Всеки ден бдя над вас с моите ангели и ви обливам с Божествената си Любов, и се радвам на успехите ви.

Всеки човек, ако иска да е сдрав, успешен и все по-успешен в живота си и щастлив, е нужно да редува видовете труд винаги, когато може. И внимателно да подбира коя да е следващата му работа, така че да бъде в баланс с основната му работа прес деня.

Ако по цял ден основната работа на човека е в седящо положение, в свободното си време най-доброто е да работи навън физически труд според силите, въсможностите и способностите си – такъв, който радва душата му, след като е поработил около час. И след това радостта му да се усилва, колкото повече работи.

Ако по цял ден работи физически труд с много движение, бес сначение какъв и дали е навън или в помещение, в свободното си време най-доброто би било човекът да седне и прави нещо тихо и кротко, най-добре да е интелектуален труд – да пише нещо, да чете, да рисува, да учи чужд език и т.н..

В случай че основният труд преимуществено е с едната ръка, например с дясната, след края на основното работно време, най-доброто е човекът да работи с другата си ръка – лявата. Обратното също важи.

Ако работите в сграда, допълнителната ви работа е най-добре да е навън и да се подложите на природните стихии, макар и под навес, ако слънцето напича или е дъждовно.

В случай че по цял ден работите с деца, е добре в свободното си време да контактувате с възрастни хора и на тях да отдадете уважение и да поемете от тяхната мъдрост и опит. И обратно – ако по цял ден обгрижвате възрастни хора, прес свободното си време поиграйте с децата и прикаски им почетете, и се смейте с тях, и Радостта си с тяхната преумножете.

Вече ви е ясно какво имам предвид. Така работете, че да сте в баланс с основната работа прес деня. По същия начин постъпвайте и с всяко друго нещо в живота си. Но каквото и да правите, най-важното, относно което трябва да внимавате, е да го правите бес да нарушавате Господните Повели и Правила!

Пресвета Богородица