Напътствие от Архангел Рафаил

09 юни 2020г.

 

АС СЪМ Архангел Рафаил

Покайвайте се по-често пред Отца относно всичко, което сте съгрешили, прощавайте на тия, които ви вкарват в капана на греха и Благодарете на Господа, че ви опрощава и Помощ Свише ви се дава да спрете вече така да грешите, след като сте Го помолили да ви се даде помощта. Това исчиства 4-те ви нисши тела на всички нива и се активира процес на самоисцеление на материалното тяло, на материалния план.

И колкото по-често правите при всеки повод, когато усетите, че нещо сте сгрешили, това, което ви рекох, т.е. Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“, толкова повече ще се усилва процеса на самоисцеление.

Вашата енергия, която се е превърнала в отрицателна карма, след като сте сгрешили, се превръща обратно в Светлина, когато Господ по Своята Велика Милост ви опрости, като се покаете пред Него от все сърце и Душа.

А след това като простите на всички, които са се потрудили да ви вкарат в греха, се връща към вас и енергията, която те са ви отнели и то дори приумножено с лихвата, дадена от Отца. Представителите на мрежите на илюзията ви отнемат от енергията, понеже когато съгрешите, те получават достъп до вашата енергия, тъй като тя се е оцветила и е станала ниско вибрационна и им е достъпна да я консумират, а също и понеже като съгрешите, и собствената ви охрана се намалява или напълно се унищожава.

И ако човек пропусне да се покае от все сърце и душа и да бъде опростен от Единния Отец, отрицателната карма, с която се е сдобил, енергията, която му е била отнета и охраната му, която се е нарушила, водят до намаляване на съпротивителните сили на материалното тяло и то бива подложено на атаки и на фин план от представителите на мрежите на илюзията, и на материалния план от всякакви болестотворни микроорганизми и много често всичко това води до появата на болести – една или повече, или до комплекс от болести, които са във връска помежду си.

Поради тая причина най-доброто лечение е човек да направи от все сърце и душа „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“. И колкото по-скоростно, след като е съгрешил, най-добре веднага, или при първия удобен случай, човека направи тая Духовна практика и бъде опростен, толкова по-добре, понеже тогава може постоянно сдрав да е, бес каквито и да са болести!

Когато грехът (или греховете) е отдавнашен и човека вече е болен, най-доброто е да прави Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ всеки ден.

А при родова карма, съпроводена с всякакви неблагополучия на представителите на тоя род, най-доброто е всеобщото покаяние на всички представители на рода по отношение на отрицателната карма, сътворена от техните предци, в първия ден на всяка намаляваща луна (т.е. на следващия ден след деня на пълнолунието), докато нещастията престанат.

В тоя случай най-доброто би било, ако желаят нещата в техния род и семейство да се подобрят, всяко семейство от тоя род да прави Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ в своя собствен дом, в първия ден на намаляващата луна, във време, което е удобно на всички членове на семейството. И да се покайват и по отношение на родоначалниците, и по отношение на всички други представители на рода, поради греховете на които те – техните потомци, страдат тук и сега.

Архангел Рафаил, с грижа към всички хора с Живи, Светли и Чисти Души, да сте Сдрави на Дух, Душа и тяло на всички нива!