Напътствие от Прелюбимият Саратустра

От 02 юни 2020 г.

 

АС СЪМ Саратустра,

Давам това Напътствие, да е в помощ на тия Живи, Светли и Чисти Души, които сте устремени и имате намерението да направите всичко, на което сте способни, че и повече дори, което е нужно, та да успеете в това си въплъщение да испълните всеки от вас своята главна Мисия, която сега е:

1) всеки от вас да остане във въплъщение и максимално колкото може в добро Сдраве на Дух, Душа и тяло, чист от каквито и да са:
blue-dotИнфекции;
blue-dotотрицателна карма;
blue-dotвредоносни програми, кодировки, блокажи и техните вредоносни плодове и последствия;
blue-dotотрицателни състояния на съзнанието;
blue-dotвредни навици
blue-dotвсякакви други илюзорни проявления в мислите, чувствата, словата и делата в живота си ден след ден, всеки ден!

2) освен работата в материалността, всеки от вас да отделя време и служенията си да прави и тая му работа в духовността да е най-висококачествена, т.е. да я върши с много радост, да пристъпва към нея като към Светиня, понеже тя е точно такова свято нещо и в пълна съсредоточеност, да отправя Божествената си Любов към Висшите Същества на Светлината във Висшите Небесни Октави. И винаги след края на служението да отправи енергията към Висшата си част, преди да почне да прави каквото и да е друго от материалните си дела.

3) всеки от вас е нужно да се погрижи чрес собствения си пример и начин на живот в следване на Господните Повели и Правила и всички негови ближни да оцелеят, и да са с всеки следващ ден все по-добре подготвени да оцелеят и в бъдеще! И да могат в крайна сметка прес Портала на Великия Преход да преминат колкото се може повече хора с тия си материални тела, бес да се налага да прекъсват въплъщението си и да идват след това в Новия Свят на 6-тата раса в ново въплъщение.

 

Така всеки от вас ще успее да пренесе в Новия свят на 6-тата човешка раса на тая планета всичко най-важно – себе си с всички свои достижения, които е успял да отработи тук и сега, всеки ден, във всички тия толкова благодатно трудни Времена, Време и Полувреме, до минаването му прес Портала на Великия Преход! Това е най-важното!

Всяко от тия достижения ще ви е в помощ в бъдеще и вие ще сте много благодарни на Единния Отец, че ви е даден шанса да минете прес всички испитания и „трудности“ тук и сега! И че на сайт ЕДИНЕНИЕ ви се дава Учението, което да ви подготви да испълните тая своя главна Мисия, в случай че решите и се хванете на работа да сте в испълнение на дадените препоръки и напътствия.

Точно поради тая причина периодично се обновява съдържанието на сайта с нужните новости, които настъпват при смяната на едно време с друго и при промяната на обстоятелствата ви на живот на вашата планета според ходовете на илюзията, които нейните представители са предприели, та да ви спънат тая си най-главна Мисия да испълните и да ви отнемат енергията, която ви е дадена още с раждането ви, та да можете да я испълните, когато времето настане.

И дойдох да ви съобщя, че то вече настана! Време е да предприемете всички нужни действия по собственото ви оцеляване и съхранение на Душите ви да останат Живи, Светли и Чисти!

Сега е времето, в което да се подготвите да оцелеете и живеете в следващите Времена, Време, Полувреме и след това – всеки от вас и всички хора, които останат пречистени, Живи, Светли и Чисти, и готови да служат на Господа!

И искам да ви кажа, че Учението ви се дава да ви е от помощ освен тук и сега, но и в бъдеще, та хората да успеят да минат Великия Преход и да са наясно как да живеят и след това!

Както виждате, има поради какво много да се грижите да сте добре във всеки миг от това ви въплъщение от сега нататък! И колко са нищожни всички капани на илюзията! Спрете да се вълнувате относно глупости и да си хабите нахалост прескъпоценната енергия! Каквото и да се случва, правете го спокойно, бес да влагате отрицателни емоции. Можете го! Просто си го поставете като цел да се трансформират във вашите 4 нисши тела всички тия вредоносни програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствия, които ви пречат да го правите.

Вече сте наясно кои са ви приоритетите, коя ви е работата с най-висок приоритет и коя ви е Главната Мисия в това въплъщение, тук и сега.

Твърде важна работа ви чака, та да си пилеете ресурса с второстепенни, третостепенни и т.н. по-маловажни дела и най-вече с илюзорни дела, приятни забавления и удоволствия, поднасяни услужливо от илюзията!

Искам да ви кажа, че всеки от вас може да се справи успешно.

Направете го!

Вашият по-нататъшен живот, вашето оцеляване и вашата по-нататъшна еволюция са във вашите собствени ръце! А и тия на ближните ви в определена степен – също!

Саратустра