Въпрос и отговор 150

Изневярата

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 25 май 2020 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, какво се получава вследствие на изневяра в семейството?

Отговор: Съществува Правило на фин план, което е действащо по отношение на представителите на всички енергийни мрежи – и на Мрежата на Светлината, и на мрежите на илюзията, които са в обхвата на действието на Моите Повели и Правила*.

Правилото гласи: Когато някой в семейството – мъжа или жената, наруши Моето Правило „Бъди верен на семейния си партньор, докато смъртта ви раздели“, т.е. живей бес да изневеряваш – бес прелюбодейство, тогава другият съпруг придобива на фин план пълен достъп до енергията от тоя греховен секс и тя се влива и остава в семейството, и то с Господно приумножение, като по отношение на прелюбодейство. И това важи по отношение на всеки партньор, с когото сексуално се събира прелюбодееца. Например, ако съпругът изневерява, то неговата съпруга, която му е вярна, получава енергията от секса на съпруга си-прелюбодеец с която и да е друга жена. И обратното също важи – по отношение на енергията на сексуалния акт с който и да е друг мъж, с когото съпругата изневерява на съпруга си – тя също отива при нейния съпруг.

И представителите на мрежите на илюзията се стремят да се съберат със Същество на Светлината в семейство, а след това да го поставят в много трудности и мъки по време на семейния им живот и да го вкарат в прелюбодейство по който и да е начин, като го изкушават и му спускат силен импулс и сексуално желание. А съпруга/съпругата, които са от мрежа на илюзията „не искат“ или „не могат“ да са сексуално активни. Театъра се разиграва, докато Съществото на Светлината изневери. Тогава другия съпруг, който е представител на някоя от мрежите на илюзията, получава достъп до енергията на всеки сексуален акт с всеки сексуален партньор, с който Съществото на Светлината след това се събере, дори и това да е втори съпруг/съпруга, докато смъртта ги отдели първите двама съпрузи, с формулата според която са се събрали.

В допълнение – при евентуално второ семейство на Съществото на Светлината, е бес въсможност да се родят деца, които са Същества на Светлината, тъй като енергията на всеки сексуален акт с втория съпруг/съпруга се отнема от предходния съпруга/съпруг, комуто е било навредено чрес прелюбодейството. И липсва достатъчно енергия да се свалят Същества на Светлината във въплъщение, а също и липсва нужната енергия те да бъдат отгледани след това!

Поради тая причина ви дадох Моите Повели – та да ви охраняват по всеки начин от ходовете на представителите на илюзията!

Много важна част от Учението получихте днес!

АС СЪМ Присъствие на Единния

 

под линия

* Моите Повели и Правила – става въпрос относно Господните Заповеди и Закони.