Благослов на Присъствие на Единния за 9-тия рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ

 

Честит 9-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!

Благославям всички деца на Светлината с Живи, Светли и Чисти души, които четете сайт ЕДИНЕНИЕ, стремите се да прилагате Учението, което ви давам и подкрепяте Росица Авела, която го приема от Мен и ви го предава чрез този сайт да ви се приключи в живота и да се освободите от отрицателната карма, от вредоносните програми, кодировки и блокажи и от техните вредоносни резултати и последствия от всичките ви въплъщения досега и от всичко, което ви пречи на всеки един от вас за израстването му в духовността!

И ви благославям
да сте изключително доброплодотворни в Светлинната мрежа,
в Радост, Мир и Хармония / Хармония, Мир и Радост и в Божествена Любов да живеете
и основната Мисия, с която сте дошли в това си въплъщение успешно да изпълнявате през следващата година!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния