Въпрос и отговор 143

Условия за проявяване на пречистващата сила на огъня

Въпрос, изпратен на английски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 10 юни 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 01 август 2019 г.

 

Въпрос: Имам въпрос относно последното изречение на Въпрос и отговор 13. Въпросът е какви са тези условия? Благодаря Ти, Господи!

Бележка от Росица Авела:
Последните две изречения на Въпрос и Отговор 13 „Прометеевият Огън”, са:
„Истинно твърдение е, че огънят пречиства всичко, но Господният Огън. А външният огън е негово изражение в материалния свят и има пречистваща сила за хората, които го гледат, и за околното пространство, но в много по-малък размер и при определени условия.”

Отговор: Условията, които може да използвате в този момент, за да се прояви пречистващата сила на огъня във вашия материален свят, са:

1. По отношение на хората, които го гледат, за да се пречистват чрез него, е нужно: човек да гледа в огъня или в пламъка на свещ по 11 минути всеки ден, общо 72 дни, без прекъсване, точно преди заспиване и през това време да се извиси максимално, като Ми отправя Божествена Любов и Ми благодари за пречистването (на Господа), което се извършва в 4-те му низши тела и в пространството около него в същия този момент. И това пречистване да се прави 1 или 2 пъти годишно, според нуждата, като се започва точно в деня на Зимното слънцестоене през месец декември, а вторият път е нужно да започне поне след почивка от 72 дни, ако човека се чувства отпаднал, без сили, зрението му отслабва … и т.н. още ред оплаквания ако има.

Тогава огънят пречиства – когато влезе в съприкосновение с вътрешния огън на човека – с Божествената искра или с вътрешния Божествен огън.

2. По отношение на околното пространство:

2.1. Когато се палят да горят свещи от естествен пчелен восък, огънят пречиства пространството от астралните същности от мрежата на тъмнината. И тази пречистваща сила на огъня е по-силна, когато човекът, който пали свещите или някой друг, който се намира в близост, изрече:

„Господи, аз… (името) изисквам, искрено искам и моля,
огъня, който паля сега / който гори тук и сега,
да пречисти пространството наоколо за колкото може по-дълго време
от всичко вредоносно за мен и за моите ближни, които го обитаваме!“

Продължителността във времето на пречистващата сила на огъня зависи от чистотата на човека/хората, които обитават това пространство.

2.2. Въпреки, че пожарите са опасни и имат вредоносно действие, тъй като изгарят някои от представителите на Живия Живот – растения и животни, които обитават горящата територия и са без възможност да я напуснат, но те имат и полезно действие, тъй като пречистват пространството от натрупаната отрицателна карма и в този случай представителите на мрежите на илюзията напускат това пространство, тъй като тогава им липсва основание да вредят на хората – когато и пространството е чисто, и хората, които го обитават, също са чисти, като преминат и те през пречистването на огъня, когато Ми отправят Божествена Любов и Ми Благодарят, докато огънят бушува и те го наблюдават от безопасно разстояние, като всеки изрече от все сърце и Душа:

„Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги,
и във всички Времена, Време и Полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!”
Поклон

3. Огънят пречиства и хората, и пространството, когато се използва като съпътстващ елемент по време на извършване на духовна практика в храма или у дома, когато човек запали свещ, която да гори, докато той се моли / докато извършва духовната си практика.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния