Въпрос и отговор 140

Пълнолунна вода и лунно затъмнение

Въпрос, зададен на 17 юли 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 19 юли 2019 г.

 

Въпрос: Добре ли е от Господна гледна точка да се приготвя пълнолунна вода по време на лунно затъмнение? Какво е нейното качество тогава? Има ли разлика в нейните свойства и каква е тя?

Отговор: Пълнолунна вода се приготвя винаги по време на пълнолуние, без значение дали е по време на лунно затъмнение и дали то е частично или е пълно лунно затъмнение.

Качеството й си остава добро и свойството й да преобразува отрицателните енергии също се запазва.

Това, което е важно да се помни и спазва, е че пълнолунната вода е само за външна употреба, без да се пие от нея! Тя е за напръскване или поръсване с нея както на вещите, на целия дом и имот, и на превозните средства, и всякакъв инвентар и машини, на работното място и навсякъде, където човека пребивава и чувства, че се е появила някаква негативност, така и на хората, растенията и животните, когато има нужда.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния