Въпрос и отговор 135

Навършване на пълнолетие в духовността

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 30 март 2019 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, последния път, когато оповести промяна по отношение на навършването на пълнолетие в духовността, възрастта бе 23 години. Има ли новости по тази тема?

Отговор: Да, от днес 30 март 2019 година обявявам, че децата вече достигат пълнолетие в духовността в същия този момент, когато станат пълнолетни и според законите на държавата, в която живеят и/или чиито граждани са.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния