Въпрос и отговор 137

Обличане на жив за мъртъв

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2019 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, какво се получава в енергия, когато човек направи прехода/почине, а някой негов роднина или близък от същия пол го обличат в нови дрехи за Бог да прости починалия?

Отговор: Да, на някои места съществува този обичай. Обикновено най-близките роднини на починалия човек дават пари на някой млад роднина или близък на починалия от същия пол да си купи дрехи и да се облече или те самите му купуват дрехите, и с тях той/тя се облича на погребението, а може и след това, при което като не е дадено нищо насреща, какъвто е обичаят, този, който е получил дрехите, получава и пакет от отрицателната карма на починалия, с което му помага да се възнесе, а след това в живота си я отработва.

Например обличат млада жена за починала нейна баба, която цял живот се е страхувала от мъжа си, който я е биел. И младата жена започва да се страхува от собствения си мъж, а преди това е била на 100% без такова чувство в себе си. А съпругът ѝ започва да ѝ посяга да я удря, което и той никога дотогава не е правил, и така да подсилва още повече нейния страх. И страхът на младата жена започва да расте и се превръща в животински страх от съпруга до степен дори мозъкът ѝ да блокира мисленето ѝ. И жената е без всякакво обяснение какво е това чудо и откъде се е взело. Без външна намеса и помощ Свише този проблем може да се задълбочи, ако жената е без знанието как може да се освободи от тази тегоба. А то е толкова лесно!

Това, което се прави в такива случаи и във всеки случай, когато се появи ново отрицателно проявление в живота на човека, е той да започне всеки ден да прави от все сърце и душа Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”, чрез която:
blue-dotда се покайва за всичко, което той самият е съгрешил във всичките си въплъщения и във всички времена, а също да се покайва за всички други, от които е поел отрицателна карма и от техните несъвършенства (Покаянието в три стъпки);
blue-dotда прощава на всички сили на илюзията и на техните представители, от които и да са мрежи, степени и нива, да прощава и на създателите им за това, че поддържат и подсилват тази вредоносност в неговия живот – и преди, и в този момент, и евентуално занапред (Прошката в три стъпки);
blue-dotот все сърце да Ми възблагодари за всичко, което се случва, понеже то е най-доброто! (Благодарността – седмата стъпка от тази Духовна практика).

 

Въпрос: Кое е най-доброто в този случай от дадения пример, Господи, за което Ти благодарим?

Отговор: Много добър въпрос! В основата на всеки обичай, когато той се е създавал в миналите времена, е заложено голямо Добро, но за да се възползва от него, човек трябва да живее в спазване на Моите – Господните, Заповеди и Закони.

В дадения по-горе пример най-доброто, което се случва и за което младата жена е добре да Ми възблагодари, е че тя може с много голяма бързина, с лекота и в пълнота да преобразува поетата отрицателна карма, в случай че още първия път, когато почувства страх към мъжа си, а той прояви грубост към нея, направи от все сърце и душа:
blue-dotпо-горе описаната Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”;
blue-dotтя и съпругът ѝ си простят с Духовната практика „Прошка с ближен” или със свои думи, дори и съвсем кратичко, но да е от все сърце и душа;
blue-dotДуховната практика „12 поклона”.

Както вече съм ви казал и потвърждавам отново, това са трите духовни практики, които са с най-голяма Сила и Мощ Божии и Господни, вплетени в тях и най-действени за това време, в което живеете сега, и за всички следващи времена, които предстоят, с помощта на които да се очистите, освободите и спасите от всяка тегоба, да се подготвите и да преминете успешно през Великия Преход, който предстои.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, Ти си ни учил, че от всяко нещо, което се случва, когато Ти Възблагодарим от все сърце и душа, произлиза полза. Къде е ползата от случилото се в горния пример?

Отговор: Когато жената поеме толкова от отрицателната карма на бабата, колкото е нужно, за да може тя да се възнесе в Светлината на Висшите октави, когато бабата е Светло същество, след това същата тази баба от своето възнесено състояние с най-голяма благодарност към тази жена за помощта, която ѝ е указала, и с най-голяма радост ще ѝ помага от финия план. И помощта, която тази млада жена ще получава Свише от баба си занапред може да бъде насочена както към самата нея, така и към най-близките ѝ хора, например към нейния съпруг и дете/деца. Понеже, когато например детето на жената е в беда, а тази нейна баба го спаси, така тя се издължава за получената помощ да може да се възнесе веднага щом направи прехода, понеже без тази помощ, с кармата, която е имала, тя не би могла да го направи сама!

И би било много добре младата жена от нашия пример да пали свещ за тази баба и да ѝ благодари за помощта, а и не само тя, а и всички членове на нейното семейство могат да го правят, когато се сетят за тази нейна баба, за да ѝ дадат по този начин още повече Сила и Мощ, да я подсилят и тя да е в състояние още повече да може Свише да им помага от Висшите Октави на Светлината – с преумножение и с приумножение.

 

Въпрос: Кога се поема отрицателната карма на починалия – когато се носят тези дрехи ли?

Отговор: Отрицателната карма се поема изцяло в момента, когато се облекат тези дрехи, без значение дали е в деня на погребението или малко след това, още от първия път. След това вече е без значение дали се носят или не и дали някой друг ще ги носи.

Въпрос: Какво е най-добре от Твоя гледна точка да се прави с такива дрехи, мили Татко Единни?

Отговор: Могат да бъдат носени и човекът да споменава с добро своят близък, направил прехода, за когото е бил облечен с тези дрехи, а той ще може още повече да помага. Така се прави, когато починалият е от Светлинната мрежа и се възнася в Светлината.

Когато обаче починалият е представител на някоя от мрежите на илюзията, тогава този, който носи дрехите, се разделя с благата си карма – тя бива отнета изцяло или голяма част от нея, която е достъпна в момента – още в първия момент, когато те бъдат облечени, без каквато и да е възвръщаемост, полза и помощ след това и когато и да било.

Поради тази причина в тези времена, ако човекът е без знание към коя енергийна мрежа принадлежи този негов починал близък, е най-добре да се въздържа да приема изпълнението на този обичай.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния