Въпрос и отговор 129

Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки
за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 10 ноември 2018 г., във връзка с Въпрос и отговор 115 и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

 

Въпрос: Може ли „Духовна практика за анулиране на илюзорни слова” да се използва и за анулиране на илюзорни мисли?

Отговор: Да, може и е много добро.

Духовната практика за анулиране на илюзорни слова би могла да се адаптира и използва при появата на каквито и да са илюзорни мисли:
blue-dotсобствени – идващи от илюзорната част на човек;
blue-dotчужди – идващи от илюзорната част на човека редом, без значение дали е познат или непознат и дали водят разговор или например пътуват мълчаливо един до друг в градския транспорт;
blue-dotидващи от най-различни същности от финия план директно или чрез хората наоколо и т.н.

Тази Духовна практика се нарича „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”.

Тя може да се използва и при появата на чужди, външни за човека, илюзорни мисли по времето, когато той извършва каквато и да е работа в духовността – било то молитви, призиви, благослови и други духовни практики. В този случай най-доброто е човекът веднага да прекрати служението си и да направи Духовната практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”.

Тази Духовна практика е много полезна и може да се използва със същия успех и при появата на каквито и да са илюзорни чувства. Например човек може внезапно да изпита силно чувство на глад за точно определена храна, макар да знае, че в момента е сит и че обикновено е без да консумира и да му се прияжда такава храна. Или може да изпита силно чувство на страх, на ревност, на агресия и т.н., докато се движи сред други хора навън и например отива или се връща от работа.

Във всички тези случаи човек на първо място, веднага трябва да изрече на глас или наум:
„Всичко това е илюзия. Тези мисли за …. са илюзия!” или
„Всичко това е илюзия. Тези чувства на … са илюзия!” или
„Всичко това е илюзия. Тези мисли за … и чувства на …. са илюзия!”

И след това колкото по-бързо, толкова по-добре, при първия удобен случай да прочете „Духовна практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”*.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки

за заличаване на илюзорните мисли и чувства
и техните вредоносни резултати”

Покаяние в три стъпки

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа за всички илюзорни мисли и чувства, които нахлуват в мен тук и сега, пречат ми и не мога да ги спра!
(Описват се накратко тези илюзорни мисли и/или чувства и как вредят на човека в дадения момент.)

2) Прости ми, Господи, че допуснах тези илюзорни мисли и/или чувства да навредят и на мен, и на моите ближни!
Аз .........(малкото име) изисквам, искрено искам и моля за прошка и за помощ Свише завинаги да спрат да идват при мен и да ме безпокоят каквито и да са илюзорни мисли и чувства тук и сега и във всички Времена, Време и Полувреме, а и след това!
И изисквам, искрено искам и моля за помощ Свише да се заличат на 100% вредоносните им резултати!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Покайвам се, Мили Татко Единни!
(На това място човек се поспира за известно време, за да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов!

(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка в три стъпки

1) Господи, аз ........ (малкото име),
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на ........ !
(Споменава се другия човек или хора, контактът с които или близостта до които е провокирала появата на илюзорните вредоносни мисли и чувства.)
Прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са те,
blue-dotот които и степени да са и
blue-dotот колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми причинявали с вредоносни мисли и чувства във всичките ми въплъщения досега, и всичко вредоносно, което ми причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причиняват занапред!
2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!
3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа!

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги и във всички Времена, Време и Полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!