Въпрос и отговор 127

Чистене след оздравяването

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

 

Въпрос: Каква е причината и първопричината на човек толкова много да му се иска да почисти мястото, където живее, след прекарано боледуване, когато вече е оздравял? Какво поражда това желание за чистене?

Отговор: Причината на човек да му се иска да си почисти дома и да го направи, след като току-що е оздравял, е, че докато е бил болен и е липсвало кой друг да му изчисти стаята и дома, енергията се застоява по натрупаната мръсотия и създава затруднение за по-бързото възстановяване на здравето на човека, обитаващ такива помещения.

А когато здрав човек работи в мръсни помещения, тази застояла енергия му пречи да мисли ясно, да е по-високо продуктивен/работоспособен и се понижава енергийното му и вибрационно ниво!

Когато човек се чувства по-добре, най-доброто за него е да се раздвижи, много добре да проветри и почисти стаята, в която е бил болен, а след това и целия си дом. Понеже каквото човек прави на материален план, такова подобно се случва с него и на фин план. Почистването на пространството, което той обитава на физическия план, помага да се почисти и на фин план пространството около него от различни същности от мрежите на илюзията, които обикновено се събират около болните хора да черпят от енергията им. Поради тази причина е важно при по-тежко болните хора да има някой, който да чисти редовно стаята им и да я проветрява, за да влиза по-често чист въздух.

Освен това, когато човек е зле, защитата му на фин план обикновено намалява или на 100% се нарушава. Затова около тежко болния човек, който е без каквато и да е възможност сам да си изгражда енергийна защита и да я поддържа, е добре да има човек светъл и чист за болногледач, който да го пази енергийно – и него, и пространството около него, и дори да го подхранва енергийно на фин план. Това последното се получава, когато от все сърце и Душа и с Вяра в Господа болногледачът изисква, искрено иска и моли, ако такава е Господната Свята Воля, болният да бъде изцелен.

Поздравявам този, който зададе въпроса, за неговата наблюдателност и будност.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния