Въпрос и отговор 125

Повторно обучение

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.

 

Въпрос: Поради каква причина е нужно човек да има Учител в Духовността на фин план от Йерархията на Светлината и отново, и отново във всяко следващо въплъщение да минава през обучение, включително и за нещата, които вече е преминал и отработил в предходните си въплъщения?

Отговор: Всяка Душа, когато дойде в ново въплъщение, колкото и извисена и напреднала в Духовното си развитие в Светлинната мрежа да е тя, за да може въобще да се въплъти, е нужно доста много да се натовари кармично.

А след това, бидейки във въплъщение, веднага стартира процес на отработване на тази отрицателна карма и на всички съпровождащи я вредоносни програми, кодировки и блокажи. Това включва нуждата човек да има Учител на фин план от Йерархията на Светлината, който да го поведе, когато времето настъпи и той е станал достатъчно осъзнат, и е пожелал да се развива духовно.

А след това, когато напредне по Пътя на духовното извисяване, идва моментът човек да мине на фин план и през изпитанията в Школата на Мистериите на Господ Майтрейя по 12-те лъча, за да се стартира отново процесът на отваряне на 12-те му основни чакри. И да се сдобие отново с възможността и в настоящото му въплъщение да се проявяват неговите Божествени качества и да придобие и нови такива, а също и възможността да си служи със съвършенствата на своята Душа. И неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие да дойде на 100% във въплъщение в 4-те му низши тела и да се проявява чрез всичките му мисли, чувства, слова и дела.

И когато Душата е изначално достатъчно извисена в Светлината, тя може да премине през всички тези изпитания много бързо и с лекота и да продължи своето духовно развитие, преминавайки към отработване на нови Божествени качества и добродетели и да увеличава постоянно своето съвършенство.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния