Въпрос и отговор 124

Безопасно Благославяне

Въпрос, изпратен на руски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 13 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.

 

Въпрос: Може ли и нужно ли е да се изричат „Благослов за този, който има нужда от него” и другите благослови лично, т.е. публично към този, към когото са отправени? Не се ли явява това нарушение на 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата (Отстранен документ)?

Отговор: Човек може да прави всичко, което пожелае. Дадена му е свободна воля. Друг е въпросът дали е добре от Господна гледна точка и има ли нужда човек да благославя другиго лично, без значение дали двамата са насаме или на публично място, и ако го прави, това явява ли се нарушение на 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

Отговорът на този въпрос е, че винаги е много добре и има нужда хората да се благославят както взаимно помежду си, така и едностранно. Затова са дадени Благословите на сайт ЕДИНЕНИЕ. Но живеейки в променените жизнени условия на вашата планета, поради появата и постоянното увеличаване на представителите на новата мрежа на илюзията, първостепенна грижа и отговорност на всеки човек е опазването на чистотата, а оттам и на Живия Живот на собствената му Душа.

Следователно човек може да благославя лично само хора, за които знае, че Душите им са чисти. И тъй като почти всички хора на тази планета са без това знание и ясно виждане, най-доброто е, когато човек произнася благослов, да бъде с напълно покрита с памучно покривало коса и кожа на цялото тяло. Или ако е без възможност да вземе тези предпазни мерки, да благослови човека/хората при първия удобен случай, когато е сам в затворено помещение с покрити прозорци, където липсва как да бъде видян от който и да е, докато е отворен към Бога по време на изричане на благослова.

Същата препоръка важи и при извършването на каквато и да е друга духовна практика.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния