Въпрос и отговор 120

„Време, Времена и Полувреме” и
„завинаги и във всички Времена”

След публикуването на Въпрос и отговор 117, във връзка с неговото съдържание, на сайта пристигнаха няколко писма със сходни въпроси, които са свързани помежду си.

 

Въпроси: Каква е разликата между „завинаги” и „във всички Времена”?
Каква е разликата между „Времена, Време и Полувреме”? Какво означават те и този израз като цяло?

Отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 ноември 2018 г.

„Завинаги” е най-широкото понятие и значението му е – през всичкото време, до край. Но когато се отнася до човека, такова обширно време е извън неговите мерни единици. Затова в християнството правилно се използва израза:
„Сега и завинаги и вовеки веков”.

„Сега” – е тук и сега, настоящето време, в което живее човечеството на тази планета.

„Завинаги” – е вечното време, но тъй като изразът се отнася за нещо, свързано с това човечество, времето липсва как да бъде вечно и затова към израза се добавя и „вовеки веков”.

„Вовеки веков” – „во век и веков” – това е еквивалентът на израза „време и времена”.

А „във всички времена” включва цялата времева формула за дадена ера/епоха/коренна човешка раса, съществуване на дадена планета и т.н., но е по-малко от вечността на „завинаги”.

В библейското време изразът, който АЗ СЪМ Присъствие на Единния дадох като времева формула за 5-тата раса и пророците го приеха и записаха, бе:
„Време, Времена и половин време (Полувреме)”.

„Времето” вече изтече – от библейската епоха то достигна до вашата 2000 година и приключи.

След това започнаха „времената” с отварянето на всичките 13 енергийни Портала и цялото човечество на планетата Земя, във вашето „тук и сега”, живеете в тях. Те са забързани/ускорени и често сменящи се.

„Полувремето” е времето, което започва да тече след като приключат ускорените времена – то е времето, което изтича само донякъде – до половината, и се прекъсва от отварянето повсеместно по цялата планета на един различен енергиен портал, който е от съвсем друго естество и със съвсем друго предназначение. Той бележи началото на Великия Преход на цялата планета и човечество към по-високия енергиен и вибрационен свят на Новия Ред на 6-тата човешка раса.

Но във вашето настоящо „тук и сега” библейската времева формула вече е различна:
„Времена, Време и Полувреме”.

Причината за промяната на тази времева формула е, че АЗ СЪМ ЕДИННИЯ Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата Промених Моя Промисъл за този свят заради настъпилите нови обстоятелства. Тези обстоятелства бяха породени от вмешателството и съществуването във вашето „тук и сега” на нови за вас мрежи на илюзията във вашия свят, които са извън Моя Изначален Промисъл и бяха създадени въпреки него.

Така че понастоящем липсва човек на тази планета, който да е наясно какво точно предстои и кога, който и каквото и да си мисли и каквото и да чете и тълкува от които и да са стари текстове, които именно поради тази вероятност бяха написани толкова мъгляво, завоалирано и кодирано, и каквото и да му се „подсказва” от когото и да е.

„Времена, Време и Полувреме” – и сами вече можете да се досетите какво означава тази нова времева формула, която вече стартира във вашето настоящо „тук и сега” и се отнася и за вашето „занапред”. Означава, че след изтичането на ускорените Времена, в които живеете тук и сега, предстои да последва едно Време, което е новост, и едва след неговото изтичане ще настъпи Полувремето на Великия Преход.

Новост са и събитията, които ще се случат, както и продължителността на тези събития и на това време. Тази продължителност е в мълчание. Тя липсва как да бъде определена, тъй като е променлива величина и зависи от наличието или отсъствието на твърде много фактори, включително човешкия, който е напълно без предсказуемост в този момент във вашия свят и действията на хората понякога са твърде далеч от човешката логика и дори са без каквато и да е връзка с нея.

Това, което казах и ви поясних по тези въпроси, е достатъчно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния