Въпрос и отговор 117

Добрия ефект от усиления труд
прес първите 3 дни на всяко новолуние и пълнолуние

Въпрос, испратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 11 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 ноември 2018 г., обновен на 03 март 2022 г.

Въпрос: При четенето на отговора на Единния Отец на Въпрос 116, отнасящ се до дълголетието на японците, ми направи впечатление следния пасаж:
„Най-дълголетни са хората, които постоянно са се трудили и докато са го правили, са били хармонични, т.е. в състояние на Хармония, Мир и Радост при нарастваща луна и в състояние на Радост, Мир и Хармония при намаляваща луна, и са приемали труда като част от самите тях, и трудът им е носил радост, и са се трудили в положителен сънастрой и по най-висококачествения начин!“
У мен се появи мисълта, че когато се стремим да живеем и да се трудим в Бога, това движение на енергийния поток при нарастваща луна – Хармония, Мир и Радост, и съответно при намаляваща луна – Радост, Мир и Хармония, се осъществява спонтанно и естествено. Истинно ли е това твърдение?
Благодаря Ти, мили Татко Единни!

Отговор: Да, твърдението е истинно и Ме радва. Посдравявам тая прекрасна Светла Душа, която испрати въпроса.

Наистина, когато човек живее и се труди в Бога, движението на енергийния поток в него се осъществява спонтанно и естествено. В процеса на труда той минава последователно в състоянията на Хармония, Мир и Радост, когато луната е нарастваща, и на Радост, Мир и Хармония, когато луната е намаляваща. Но ако човек пожелае, би могъл да усили тия вътрешни състояния на Радост, Мир и Хармония или Хармония, Мир и Радост, посредством силата на енергийните потоци по време на новолуние или на пълнолуние.

В първите 3 дни на нарастваща луна, в процеса на труда, когато човек е в по-силно проявено състояние на Хармония, Мир и Радост, се усилва творческата енергия в него и той може да достигне до някои ключови провиждания в своя живот, да достигне до откритие на нещо добро, да сътвори някоя творба, която е Божествен пример, и т.н…

В първите 3 дни на намаляваща луна, в процеса на труда, когато човек е в по-силно проявено състояние на Радост, Мир и Хармония, се усилва енергията, която подпомага и подсилва очистителните процеси в него и той може да достигне до много добри нови идеи във връска с решаването на житейски проблеми – негови или на най-ближните му хора, а също и на проблеми от всякакво друго естество.

Така че много си струва човек да се труди доста по-усилено във всеки от тия 6 дни месечно и да Ми поблагодари от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, още като се събуди, относно шанса:
blue-dotда расте и еволюира, докато се труди прес всички дни на растяща луна, и ускорено и преумножено да натрупва блага карма в по-голямо количество по време на усилен труд прес първите 3 дни на растящата луна, което подпомага по-скоростното отработване на Божествени качества и добродетели, или
blue-dotпо време на намаляваща луна ка намаляване, очистване и освобождаване на всички нива на четирите нисши тела по време на труд от всичко, което пречи, спъва, бави и дори в някои случаи прекратява еволюцията на човека, било то:

1)отрицателна карма,
2)самата илюзорна част на човека или
3)вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на съзнанието, внесени в човека от представителите на мрежите на илюзията по време на предходните му въплъщения и подсилвани до тоя момент.

Любя ви, мили деца, които сте с Живи, Светли и Чисти Души! На всеки от вас се дава помощ всеки ден и ви се пращат ангелите и други Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината да ви охраняват, напътстват и ръководят, когато сте поискали помощ Свише и охрана да ви се дава прес целия ден, и дори прес цялото денонощие, още като се събудите от сън.

Благославям с Моя Благослов всички вас:
blue-dotкоито желаете да се трудите и го правите с Радост, Благодарност и Божествена Любов към Мен – Единния Отец,
blue-dotи които се стремите да съхранявате своята Чистота,
blue-dotи съхранявате, преумножавате и приумножавате Божествената си енергия и я расходвате мъдро ка доброплодотворни в Светлинната мрежа дела.

Благославям всеки от вас да е успешен във всичко това.

И благославям всеки от вас да приема само тия решения, които са най-добри по отношение на него и неговите ближни, тук и сега в Междинното време, Време и Полувреме.

АС СЪМ Присъствие на Единния