Въпрос и отговор 110

Претворяване на илюзията в Светлина чрез благослов.
И относно новата мрежа на илюзията

Въпроси, изпратени до сайт ЕДИНЕНИЕ на 29 януари 2018 г., и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 30 март 2018 г.

 

Въпрос 1: Правилно ли е от Господна гледна точка да се благославя илюзията да се претвори/преобразува в Светлина?

Отговор: Да, правилно е. Много добър въпрос. И задължително накрая да се изрече:

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Въпрос 2: Каква е Волята на Господ за нещо, което е извън Неговия Кармичен Закон (във връзка с новата мрежа на илюзията и голямата кармична натовареност на земното човечество)?

Отговор: Карма все пак се сътворява от делата на представителите на новата енергийна мрежа, но тя се поема от създателя на тази мрежа и на съществата, които принадлежат към нея. Всяко такова творение, което е извън Моя Закон, може да просъществува само определено време.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния