Въпрос и отговор 108

Съхраняване на енергията след извършване на Духовна практика

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 24 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 март 2018 г.

 

Въпрос: Правилно ли е от Господна гледна точка да се изрече „Призив за изричане веднага след края на каквато и да е работа в духовността” от Будда Вайрочана след Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”, за да се избегне разпиляване на енергията в илюзията?

Отговор: Да, много е добро и препоръчително да се изрича този призив веднага след края на Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”, а също и след края на която и да е друга Духовна практика, за да се съхрани енергията и използва след това в случай на нужда за този човек.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния