Въпрос и отговор 107

Спазване на човешките закони

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 18 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 март 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, дали и в каква степен човек трябва да спазва „човешкия закон”? Дали съдията, осъждайки подсъдимия на дългогодишно лишаване от свобода или дори на смъртна присъда, си създава отрицателна карма? Благодаря!

Отговор: Човешкият закон е нужно да бъде спазван. За да се развива човек в духовно отношение, той трябва да е без дългове към материалния свят и да съблюдава нормите за поведение в обществото, сред което живее и чиито блага ползва. В противен случай, ако човек погазва законите на обществото (държавата), в което живее, а ползва благата, които то дава и създава за своите членове (граждани), тогава той се превръща в негов длъжник. А когато човек има дългове в материалния свят, той е длъжен първо тях да отработи и едва тогава може да се развива в духовността.

И човек е нужно да бъде в пълно спазване на човешкия закон, ако иска успешно да се придвижва напред и в духовно отношение, което включва спазването на Господните Заповеди и Закони.

Това изискване за пълно спазване на човешките закони обаче важи:

1) в случай, че тези закони са насочени
blue-dotкъм опазване на общочовешките ценности,
blue-dotкъм благоденствие на обществото като цяло и
blue-dotкъм мирно съвместно съществуване на неговите членове.

2) А също и когато при съставянето и приемането на тези закони е участвал поне един човек:
blue-dotкойто е с Жива и Светла Душа,
blue-dotв този момент се е намирал в Светлинната мрежа и
blue-dotкойто свободно – по своя воля, се е съгласил с тяхното приемане и е преценил, че те са Добро за членовете на обществото, за което се отнасят и към което и той самият принадлежи.

Ако което и да е от тези две изисквания липсва или и двете липсват, или която и да е от съставните части на едното изискване липсва, човек е свободен да отиде да живее на място, където те съществуват. Това вече е въпрос на личен избор.

А когато членовете на цялото общество страдат от закони, които са приети в нарушение на горните две изисквания, всички те могат да се обърнат в храмовете си към Господа и към Бога и:
1) На първо място да се покаят за всичко съгрешено от целия народ във всички времена досега, че така са се подредили и с такива управници и законодатели са се сдобили, и да изискат, искрено да поискат и помолят за помощ Свише да им се даде на всички тях, за да се възцари Мира, Правдата и Справедливостта в тяхното общество и грижата за всички негови членове.
2) А след това всички те да простят от все сърце и душа на тези управляващи и законодатели за всичкото зло, което са причинили до този момент и което им причиняват и в момента на всички тях.
3) И накрая да възблагодарят за всичко на Господа от все сърце и душа!

Това означава да се извърши всенародно Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.

И тогава според техния устрем и чистота на порива, според Вярата им и според Силата на Благодарността и Любовта им към Мен – техния Господ, им се дава цялата нужна помощ Свише за поправяне на положението, в което са изпаднали всички те.

А когато горните две изисквания за пълно спазване на човешките закони са налице, а някой погази законите на обществото (държавата), в която живее, и бъде заловен, съден и осъден според тези закони, тогава тези, които го заловят, и тези, които свидетелстват за неговата постъпка, и този, който е упълномощен да произнесе присъдата по силата на своето служебно положение, а също и тези, които работят по изпълнението на присъдата, са без кармично обременяване, когато те самите са изрядни в отношението си към нарушителя и следват точно разпоредбите на Законите.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния