Въпрос и отговор 109

Желанието на човек да се освободи от някого

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 март 2018 г.

 

Въпрос: Каква е причината и първопричината, че понякога, ако човек поиска някой негов близък или познат да напусне живота му, дори и желанието му да е било мимолетно, след известно време по някакъв начин, точно това се случва?

Отговор: Ситуацията е подобна на тази, която се получава, когато човек пожелае да излезе от въплъщение (виж Въпрос и отговор 29).

Важно е да помните, че словото ви е творящо и да сте много внимателни какво точно изричате!

Дори и само ей-така някой да изрече другиму: „Разкарай ми се от очите/от живота.”, и след това много дълго време или завинаги в това им въплъщение може да е без възможност да го види.

А когато един човек каже на другиго, че иска да се освободи от присъствието на трети човек, още като го изрече, се стартира програмата „Отстраняването на …..….. (третия)”. И това става с помощта на доста много тесни специалисти от мрежите на илюзията, обиграни точно в тази област, които веднага се залавят на работа, докато събитието се случи. А след това човекът, който е изразил гласно своето желание, се разплаща за „услугата” им автоматично с Божествената си енергия.

И всичко това го натоварва кармично – един път, че е загубил част от скъпоценната си Божествена енергия, отредена за изпълнение на жизнения му план във въплъщението, в което е дошъл, и това може да промени Пътя му, и втори път – допълнително кармообразуващо е за него, понеже се е намесил, без да има такова право, в Божествения и Господния Промисъл за другия човек, когато той е с Жива и Светла Душа, а това на свой ред се отразява и на жизнените планове на всички негови ближни, с които той е било предвидено да върши нещо общо, и т.н.

И така би могло да се случи с всеки. Човек пожелава нещо, изрича го и го получава в пълна мяра.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния