Въпрос и отговор 102

Велика Милост за възстановяване на иззетата ни енергия

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 8 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 5 март 2018 г.

 

Въпрос: Каква е причината и първопричината да може да се възстановява иззетата ни енергия от представителите на различните мрежи на илюзията, когато се покаем пред Теб, мили Татко Единни, и им простим на всички тях, помолим Те и Ти да им простиш и Ти благодарим за това?

Отговор: Това е Моя Велика Милост единствено и само към тези представители на земното човечество, които са с Живи и Светли Души! Това е първопричината.

А причината е, че когато такъв човек – с Жива и Светла Душа, се покае искрено и от все сърце пред Мен – Присъствие на Единния, и когато прости също така искрено и от все сърце на всички, които са му причинили вреда, и когато Ми възблагодари за всичко, тогава АЗ СЪМ Присъствие на Единния опрощавам греха му, т.е. кармата за това, за което се покайва, се преобразува в такава степен, в каквато е възможно:

1) според Силата на Устрема му, т.е. според Силата на енергийния импулс, който човек влага, докато извършва тази (Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”) и която и да е друга Духовна практика;

2) според Силата на Вярата му и

3) според Силата на Божествената му Любов към Мен!

И след като му опростя прегрешението, това задейства Моята Милост и се възстановява иззетата енергия с лихви от съответната мрежа на илюзията според степента и обема на преобразуваната карма на човека, т.е. според 1), 2) и 3).

АЗ СЪМ Присъствие на Единния