Въпрос и отговор 92

Как да се постъпва с дете, което …

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 януари 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 февруари 2018 г.

 

Въпрос: От Господна гледна точка как е правилно да се постъпва с дете на 16 години, което отказва и не желае да живее в спазване на Господните Заповеди и Закони?

Постъпките и грешките му докарват беди и проблеми, осъзнава го, но късно. То е без уважение, липсва любов и е без отговорност.

Как да постъпи майката, която не вижда изход и каквото и да прави, все едно се блъска в стена?

Детето не се справя, отказва да се погрижи за своите задължения – учение, помощ в къщи. Мисли единствено за себе си и действа само за себе си. Отделно, смята, че грижата, която се полага за него, му се дължи. То е без благодарност и без разбиране за трудната ситуация, в която сме.

Благодаря Ви.

Отговор: Да се обърне майката към Мен – Присъствие на Единния, за Помощ и всеки ден:
1. Да прави „Духовна практика на 12-те Поклона” за генерално покаяние.
2. Да реши още какво друго задължение може да поеме към Мен – Присъствие на Единния, за да помогна за кармичното изчистване на душата на това дете и за обръщането му към Бога. Най-добре е да бъде такова, каквото сърцето й подскаже, т.е. може всеки ден да е различно, дори и само един поклон да е, но да е от все сърце! И да знае след това, че всичко, което му се случва, е за негово добро, спокойно да го приема и да Ми Благодари!
3. И освен това да поеме задължението всеки ден да прави още нещо, каквото тя реши, за да се помага Свише на самата нея и преди да започне да го изпълнява, да Ми отправи следния призив за помощ:

„Господи, аз .................... (малкото име) изисквам, искрено искам и моля Помощ Свише да ни се даде на мен и на всички други родители, които са с Живи и Светли Души, а децата ни са родени след 2000 година, когато от 2001 до 2014 година се отваряха последователно 13-те Енергийни Портала, при което на Земята дойдоха доста много души във въплъщение, които са изключително силно кармично обременени, или направо са дошли във въплъщение същности от някоя от мрежите на илюзията.
Помогни ни, Господи, да издържим достойно изпитанието, което ни изпрати и да се справим успешно с отглеждането им, като се научим да оставаме спокойни и хармонични през целия ден, каквото и да ни поднасят те, и да съхраняваме скъпоценната Божествена енергия, която ни се дава, за да издържим цялото това време, докато и ние се изчистваме кармично, когато децата ни са без желание да се трудят и/или са с лошо поведение и/или без Божествена Любов и уважение спрямо нас и другите Живи Светли хора и изобщо към Живия Живот на тази планета.
Разбирам, че такава е тяхната същност.
И Ти Благодаря, Господи за помощта и за Твоята Велика Милост към мен и към всички други родители, които са в подобно на моето положение, че Ти реши по този начин да се извършва нашето кармично изчистване в тези времена на всеобщо кармично изчистване!
За Твоята помощ към нас – такава, каквато Ти решиш да ни дадеш по Великото си Милосърдие, Ти посвещавам, Господи, ......................................................................................
(изрича се каква работа в духовността или в материалността ще се извърши, например да каже, че посвещава целия си труд по домакинстването у дома или на работното си място за тази помощ да им се даде на тези родители и на всички останали родители, които са в подобно положение.)
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за помощта, от все сърце и душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!”

Спомнете си какво ви каза Прелюбимата Гуан Ин в нейното Послание от 27 август 2011 г. в абзац 33-ти:

„Така, когато мислите как да направите добро на другите Живи човешки същества, с едно служение за своя ближен може да направите много по-голямо добро на много повече Светли души. И докато мислите как на тях да им е добре, какво мислите ще се случи с вашите собствени проблеми? Ще ви кажа – те ще се преобразуват по най-лекия начин, почти без да усетите как е станало това. Така ще сте позитивни постоянно, естествено и от само себе си, без да има нужда да се стараете да бъдете такива!”

4. И накрая, би било много добре да извършва Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”, като я изрича от все сърце и душа:
4.1. В „Покаянието с 3-те стъпки” да се покае за всичките си прегрешения и нарушения на Господните Заповеди и Закони във всички времена, във всичките си въплъщения досега, включително и в настоящото си въплъщение, които са довели до зачеването и раждането на такова дете.
4.2. В Прошката с 3-те стъпки да прости от все сърце и душа на това свое дете – на неговата илюзорна част, а също и на своята илюзорна част и на всичките им помагачи, помощници и подстрекатели, а също и на които и да са други илюзорни същности от които и да са мрежи на илюзията, всичко вредоносно – минало, настоящо и бъдещо.
4.3. И Радостно да Ми възблагодари с „Благодарственото Слово към Единния Отец”.

5. Да прави майката 12 месеца, от все сърце, тези 4 неща, които й препоръчах и след това да пише отново на сайт ЕДИНЕНИЕ как се държи нейното дете.

И от тези Мои препоръки могат да се възползват и други родители, които пожелаят да помогнат на себе си и на своите ближни, които са в подобно положение.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния