Въпрос и отговор 88

Със или без венчавка

Въпроси, дошли на сайт ЕДИНЕНИЕ на 8 януари 2018 г., и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 12 февруари 2018 г.

 

Въпрос 1: Как се случва да се раждат деца от едната или другата мрежа (от Светлинната мрежа или от мрежата на тъмнината) при родители, които са се венчали или не са се венчали в църква?

Отговор: При венчавката, в която и да е религия, се създава нова, обща аура – защитна енергийна обвивка около съпрузите, която допълнително ги свързва дори и когато са на разстояние един от друг, без значение какво е това разстояние, и им дава допълнителна защита – на тях и на техните деца, внуци, правнуци…

Такава семейна аура е възможно да бъде съградена и да бъде поставена на младоженците и без извършване на обряда за създаване на ново семейство от ръкоположено свещенодействащо лице, но само и единствено:

1. когато по някаква причина липсва такава възможност (като примера в отговор на въпрос №2) и

2. когато двамата младоженци – мъж и жена, отговарят на следните 6 изисквания:

1) са с Живи Светли Души;
2) са с Любов Божествена помежду си;
3) желаят да се съединят в Бога и пред Господа в свещен съюз и да станат семейство – едно единно цяло, докато са в това си въплъщение на тази Земя;
4) изрекат гласно това свое желание, намирайки се на чисто място – извън куполите на човешките поселища и на пътищата – сред природата, под слънцето или звездите, и се врекат един на друг да са заедно във всичко, което им се случва, да се грижат нежно един за друг и за техните деца, да си помагат и да се подкрепят по общия им вече път. И за всичко да Ми Благодарят!
5) горещо и от все сърце и Душа Ми възблагодарят на Мен – Присъствие на Единния, на своите Висши АЗ СЪМ Присъствия, т.е. на Господа и на Бога да благодарят, а също и на всички Възнесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които участват и присъстват в този свещен момент и са техните свидетели на Небесата;
6) са в Моя Закон – спазват го в живота си.

Когато се зачеват деца, без да има такава допълнителна защита при родителите, е много по-лесно да дойде във въплъщение или Душа, която е много силно кармично обременена и поради това се намира в мрежата на тъмнината, или същност, която е представител на някоя от мрежите на илюзията, и точно това се случва. Дори и двамата родители да са със Светли Души, ако са без тази допълнителна защита, която дава общата семейна аура, Светлата Душа, която е било решено Свише да дойде във въплъщение чрез тях, бива грубо изместена и заменена с представител на някоя от мрежите на илюзията и се връща обратно във Висшите октави, без да може да се въплъти в този момент.

 

Въпрос 2: Лично се съмнявам моите родители да са се венчали в църква, а ми казвате, че съм Светло същество?

Отговор: Светло същество сте, тъй като:
1) и двамата родители са Същества на Светлината,
2) животът им е нравствен, т.е. в Моя Закон и
3) по времето, когато станаха семейство, имаше проблеми да се ходи в църква и да се правят венчавки – социалистическият режим го порицаваше и санкционираше индиректно. А когато законът човешки, бил той писан или неписан, го има, е нужно да бъде спазван. Понеже, за да може човек да спазва Моя Закон – Господния Закон, трябва първо да живее в спазване на човешките закони, бидейки въплътен в човешко материално тяло. И ако би произтекло зло, когато законът човешки бъде погазен, тогава АЗ СЪМ Присъствие на Единния Отец се намесвам и като изключение в този случай приемам, че все едно е имало венчавка, и когато двамата млади:

1) са Същества на Светлината;
2) са с Божествена Любов помежду си и
3) са в Моя Закон – спазват го в живота си,
тогава:
blue-dotте Свише биват венчани – на фин план,
blue-dotи им се дава обща семейна аура,
blue-dotслед като станат семейство пред човешкия закон!

Така бе в случая с тези родители, за които става въпрос, и с много други родители в онези години.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос и отговор 106

Допълнение към Въпрос и отговор 88

Въпрос, изпратен на руски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 10 март 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 март 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, във Въпрос и отговор 88 в 5) е казано да благодарим „… и на всички Възнесени Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които участват и присъстват в този свещен момент и са техните свидетели на Небесата”. Каква е разликата между „участват” и „присъстват” в този случай по време на венчанието?

Отговор: Когато Свише се дава нова обща семейна аура на двама души – мъж и жена, които желаят да станат семейство сред природата, и те се вричат* пред Господа, без да има свещенодействащо лице на материалния план, по време на обряда на венчанието, който се извършва само на фин план – във Висшите октави на Светлината, има Възнесени Същества на Светлината, които участват, и такива, които само присъстват. Така че между двете думи има съществена разлика и тя е следната:

Възнесените Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които участват в ритуала на венчанието, са тези, които създават/изработват/изпридат общата семейна аура, а също и това Висше Възнесено Същество на Светлината, което я полага на младоженците с помощта на други Възнесени Същества на Светлината.

А има и такива Възнесени Същества на Светлината, които присъстват като свидетели пред Господа и са наоколо.

На този ритуал има участници, има и присъстващи Възнесени Същества на Светлината.

Младоженците, които желаят да се врекат един на друг и да станат семейство пред Господа под звездите, сред природата, се дава Допущение Свише да го направят – да се свържат в семейство чрез Висшите си АЗ СЪМ Присъствия във Висшите ефирни октави, поради тяхната чистота и това, че са Живи Светли Души, и са с Божествена Любов най-силна и чиста помежду си. Тогава целият ритуал по венчанието се извършва на фин план над тях само от Съществата на Светлината. И от тях има участващи, има и присъстващи.

Може примерно да присъстват Душите на техни починали близки и от рода на мъжа, и от рода на жената, които са Светли Души. Те специално са пристигнали да присъстват на тяхното венчание, например техни любими дядовци и баби, радват им се и ги благославят. Това е толкова прекрасен момент!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Да са Верни един на друг докато смъртта ги раздели, а също и да живеят в Радост, Мир и Божествена Любов помежду си, да са с уважение един към друг и взаимна грижа и т.н., и да предадат всички тези добродетели и на своите деца.