Въпрос и отговор 87

Неправомерни вмешателства

Въпрос, изпратен на сайта на 8 януари 2018 година, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 февруари 2018 г.

 

Въпрос: Кога вмешателствата на силите на илюзията се определят за неправомерни? Понеже ни е дадено знанието, че всичко се случва по Божествено допущение и са налице основателни причини нещо да се случи – било то кармична обремененост, урок, който е нужно да бъде усвоен, или евентуално поети Свише задачи.

Отговор: Има случаи, когато някое Възнесено Същество на Светлината, което е слязло във въплъщение, за да свърши нещо важно, силите на илюзията като се намесят, го изваждат от въплъщение преждевременно или го правят неспособно работата си да свърши и Мисията си да изпълни. Това е неправомерна намеса.

Тя е нещо съвсем различно от допустимата вредоносна намеса, която се обръща в полза най-голяма за човека, когато той Ми благодари от все сърце за всичко, което му се случва. В тези случаи важи твърдението, че всяко зло е за добро и е по Божествено допущение, т.е. Висшето АЗ СЪМ Присъствие го допуска, за да продължи успешно еволюционното развитие на индивида, който се изчиства кармично в този момент.

Това правило има едно единствено изключение – когато кармично изчистена Душа дойде във въплъщение, за да свърши специално отредена й от Мен задача в подкрепа на Моя Промисъл, а й бъде навредено и това е извън Моето – Господнето, и извън Божественото допущение за нея – такава намеса на представителите на която и да е мрежа на илюзията е вредоносна и неправомерна. Тя води до сътворяване на карма в особено голям размер за цялата нация и дори на ниво човечество.

Когато има неправомерна намеса, това обикновено води до промяна в хода на човешката история към по-слабо благоприятен и към промяна на Моя Промисъл за този свят.

Единственият изход в тези случаи на всеобща скръб, когато на тази карма й дойде времето да бъде отработена, е всеобщото покаяние на целия народ към Мен – Единния Отец, и всеобщото даване на прошка на тези представители на този народ и по-общо на цялото човечество, които са действали вредоносно, подбудени от силите на илюзията, и след това всички да Ми възблагодарят за всичко!

Тогава и само тогава, когато всички – и старо, и младо, се покаят, простят и Ми възблагодарят за всичко, т.е. извърши се Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки” от целия народ и дори от целия човешки род, според това какъв е размерът на вредата и сътворената карма, тогава Моят Промисъл може отново да бъде променен, понеже хората кармично ще бъдат очистени вече.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния