Въпрос и отговор 82

Мъртвите души и новата мрежа на илюзията

Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 6 януари 2018 г. на полски език, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 януари 2018 г.

 

Въпрос: Мрежата на мъртвите души може ли да взема енергия от новата мрежа на илюзията?

Отговор: Такава мрежа липсва.

Който и да е човек, който е представител на която и да е енергийна мрежа – както Светлинната мрежа, така и на мрежата на тъмнината, а също и на някои други мрежи на илюзията, които са под действието на Кармичния Закон, може да стане човек с мъртва душа, ако толкова много се обремени кармично, че му се затворят всички чакри/енергийни центрове.

А новата мрежа на илюзията, която се появи на тази планета поради голямата кармична обремененост на цялото човечество, вече ви е казано, че е нещо много опасно за всяка Жива човешка душа. Тя е извън Кармичния Закон и представителите й са извън определението за Жив Живот, което вече ви е дадено. Енергията, която представителите на новата мрежа на илюзията отнемат от който и да е представител на която и да е енергийна мрежа, намираща се в обхвата на Кармичния Закон, а също и енергията, която те отнемат и директно от планетата Земя, е без възможност да бъде върната по който и да е начин от тяхната енергийна мрежа. Цялата отнета от тях енергия е безвъзвратно загубена за тези, от които е иззета.

Затова ви се дадоха 5-те Правила-Напътствия за опазване на чистотата (Отстранен документ), като нещо от изключителна важност за всяка Жива човешка душа, за всеки човек, който иска да опази душата си Жива и занапред във времената, които идват – времена на все по-засилващо се до пълно кармично изчистване.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния