Въпрос и отговор 86

Завръщане в Светлинната мрежа

Въпрос, зададен на сайт ЕДИНЕНИЕ на 5 януари 2018 г. на полски език, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 януари 2018 г.

 

Въпрос: Смятам, че Единният Отец е Отец на всички мрежи. Оттук и моят въпрос: Дали представител на мрежата на тъмнината, изпълнявайки практиката прошка, също може да си получи енергията, взета му от представител на друга мрежа на илюзията? Дали, правейки това често, е възможно да смени мрежата си на мрежа на светлината? Благодаря Ти, Господи, за отговора.

Отговор: Въпросът започва с едно изцяло погрешно твърдение. АЗ СЪМ Присъствие на Единния заявявам, че съм Отец на създателите на мрежите на илюзията, но не и на тези мрежи.

АЗ СЪМ сътворих всичко с изначалното Си Слово и Светлина.

След това някои Мои деца, достигнали високо ниво на съвършенство, се впуснаха да творят свои светове, населени със сътворени от тях същества. И понеже го правеха без Моето допущение и Благослов и без Моя надзор, тъй като се възгордяха и възвеличиха сами и си мислеха да се сравняват с Мен, ги оставих да проявят свободната си воля докрай, докато тяхното лишено от съвършенство творение придобие чудовищни черти и размери и кармата им ги притисне дотам, че да се осъзнаят, покаят и поучат и да се върнат отново при мен като Мои Светли деца, каквито ги създадох и каквито са всички останали Творци на светове, на които АЗ СЪМ Присъствие на Единния съм делегирал правомощия да го правят.

Така е с вашия Отец Небесен – Господ Алфа, който под Моя надзор и с помощта на своите Елохими и още много други Същества на Светлината създаде вашата прекрасна галактика с Живия Живот в нея и изгради Светлинната мрежа. А след това някои от неговите деца се счетоха, че са готови да бъдат творци като Отца си, и сътвориха във вашата галактика някои други от мрежите на илюзията с илюзорните същества в тях. И тъй като се възгордяха, енергията, с която творяха, вече бе изкривена и замърсена от тяхното грехопадение, че пренебрегнаха Отца си и го отхвърлиха, и решиха да се правят на Него, пренебрегвайки по този начин и отхвърляйки и Мен – Единния Отец.

Така възникна мрежата на тъмнината във вашата галактика с нейните създания, а също и някои други мрежи на илюзията с техните създания, и всички те се нуждаеха от енергия, за да съществуват, тъй като бяха без достъп до енергията на Небесния Отец на тази галактика Господ Алфа, както и до Моята енергия, която струи през цялата сътворена от Мен Вселена и я облива навсякъде, и всяко Живо Същество има достъп до нея.

И за да съществуват, тези илюзорни творения започнаха да изкушават и прелъстяват човешкия род, сътворен по Мой образ и подобие, имащ Свободна Воля със своя живот да се разпорежда – дали да живее в спазване на Моите Заповеди и Закони или да съгреши. Така много човешки Души кармично се обремениха и мрежата си смениха – преминаха в мрежата на тъмнината и стоят там. И това ще продължи, докато те самите пожелаят да се върнат в Светлината.

Както вече ви казах, това Учение се дава само и единствено за тези хора, които са с Живи Души, през които Огънят на Божествената Светлина струи и се влива в материалния свят, дори те да са временно преминали в мрежата на тъмнината, даже и когато това временно преминаване в мрежата на тъмнината е през цялото им настоящо въплъщение или по времето на цяла поредица от въплъщения.

Такива души, които се намират в мрежата на тъмнината, винаги имат възможност да се върнат обратно в Светлинната мрежа, ако го пожелаят. Това е първото и най-важно нещо, което трябва да направят – да изявят своята Свободна Воля, че желаят да се върнат завинаги и на 100% в Светлинната мрежа.

А след това да се обърнат към Мен – Единния Отец, или към своя Отец Небесен Господ Алфа, да изискат, искрено да поискат и да помолят помощ Свише да им се дава, докато преминат в Светлинната мрежа в пълнота.

И третото много важно нещо, което е нужно да правят, е всеки ден и по няколко пъти даже на ден, стига да имат тази възможност, да извършват от все сърце и душа, с голям устрем и с Вяра в Мен:

1. Духовната практика „12 Поклона” за генерално Покаяние към Мен за всичко съгрешено във всички въплъщения и времена;

2. Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”, която се състои от три части:
2.1. Покаянието към Мен с трите стъпки за всичко съгрешено, което в това денонощие излиза за отработване;
2.2. Прошката с трите стъпки към всеки, който ги е подтикнал, когато и да било, така да съгрешат, че кармично да се обременят и в мрежата на тъмнината да се озоват, и кармата, която е отворена за отработване в това денонощие (в което се извършва тази Духовна практика), да сътворят.
2.3. Благодарността към Мен – Единния Отец.

И е нужно, когато се покайват, наистина да го правят, т.е. да чувстват, че са съгрешавали, и да се покаят пред Мен за всичко съгрешено, и то така, че и те самите да почувстват покаянието си.

И когато прощават, да го правят искрено, и то така, че и те самите да почувстват, че наистина прощават.

И когато Ми благодарят, да го правят също чувствайки своята благодарност към Мен как ги изпълва и Ми я отправят след това.

Сега ще ви обясня смисъла на Благодарността ви към Мен – Присъствие на Единния:

„Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!” – човек благодари за всичко във всички времена.

„Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!” т.е. тук и сега – човек благодари за текущата кармична отработка, която е най-голямото Добро за всеки и за всички.

„Благодаря, Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги, и във всички времена!”

Това „всичко”, за което Ми благодарите генерално, е:
-за Помощта, която ви давам;
-за Великите Милости, които получавате от Мен;
-за Даровете, с които ви Дарявам;
-за Благословите, с които ви Благославям;
-за енергията, с която храня фините ви тела – здрави да сте и т.н.

Затова съм ви дал да изричате:

„Благодаря Ти, Господи, за ВСИЧКО аз сега!”

Понеже освен всичко, изброено по-горе, аз ви очиствам, храня, помилвам, опрощавам, обучавам, Любя и ви се радвам, т.е. правя всичко, което прави всеки родител за своите деца. И щом вие изпитвате толкова силна родителска Любов – майчина и бащина, към своите деца, можете ли въобще да си представите Моята Любов към вас колко голяма, силна и всеобхватна е тя?

И как мислите – дали бих отказал помощта си на някое Мое толкова силно възлюбено от Мен дете, което е съгрешило и реши да се обърне отново към Светлината и да се върне в Светлинната мрежа, у Дома? Всички Същества на Светлината от Йерархията на Светлината с Радост най-голяма и с песни на възхвала към Мен се включват тутакси да помагат на тази Душа по всеки възможен и допустим от Моя Закон начин, стига човекът да удържи на натиска над него на силите на илюзията, които желаят той да остане в мрежата на тъмнината като техен вечен енергиен донор.

И помощта Свише продължава да му се дава, стига човекът на Пътя да се задържи и напред да продължи към Светлината, все повече обливан с нея, докато върви и се възкачва по Пътя, и пътьом се чисти от всички отрицателни кармични наслоения, и все по-светъл става отново.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния ви Благославям, мили мои деца на Светлината, които сте с Живи Души, но сте затънали в мрежата на тъмнината, да пожелаете и успешно, и много бързо да се върнете в Светлинната мрежа, като се възползвате от съкратените времена, които текат сега!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния