Въпрос и отговор 85

Разликата между Духовните практики
на 12-те поклона и на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки

Въпрос, изпратен от Испания, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 23 януари 2018 г.

 

Въпрос: Коя от двете Духовни практики е по-действена – Духовна практика на 12-те Поклона или Прошката с трите стъпки?

Отговор: И двете са много действени и са съвсем различни Духовни практики!

Чрез „Духовна практика на 12-те Поклона” се извършва генерално покаяние към Мен за всичко съгрешено във всички времена. Когато се извършва качествено, се преобразува отрицателна карма от общия обем отрицателна карма от всички низши тела на човека. Това означава, че се преобразува:
blue-dotнеговата собствена отрицателна карма, която той има;
blue-dotнационалната и общочовешката карма, част от която човекът е поел;
blue-dotчаст от отрицателната карма, която даденият човек е поел от общата отрицателна карма на всички хора, намиращи се в религията, която той изповядва и към която принадлежи.

И този процес на кармично преобразуване и изчистване протича малко по малко с всеки изминал ден, когато се извършва тази толкова важна Духовна практика.

А „Духовна практика на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки” се прави само в точно определени случаи на вредоносност, която вече е настъпила или в момента се случва, или занапред – ако евентуално предстои да се случи нещо вредоносно и то само през деня, който тъкмо започва.

Тогава човек се покайва за точно определен вид отрицателна карма, която има и се е активизирала за отработване точно в този момент от живота му, поради което някой от илюзията е получил достъп до него и възможността да му въздейства вредоносно и го прави. И прощава на тези, които са му въздействали вредоносно до този момент и на тези, които и в момента му въздействат вредоносно за точно определено нещо, по точно определен начин, а също и на тези, които евентуално решат да продължат вредоносното си въздействие над него и занапред.

Най-доброто е тази втора Духовна практика да се извършва:
blue-dotоще в самото начало, когато човек почувства, че над него започва някакво вредоносно вмешателство;
blue-dotведнага, щом разбере, че нещо вредоносно му се е случило;
blue-dotа също и винаги преди да излезе от къщи и преди да му се е случило каквото и да е!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния