Въпрос и отговор 80

Допълнение към „Прошка с 3-те стъпки”
Има ли разлика при изричането на 1-ва стъпка на Прошката по отношение на хората, които са в Светлинната мрежа, и тези от различните мрежи на илюзията?

Въпроси, зададени на 15 януари 2018 г. от Испания, и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 21 януари 2018 г.

Тези въпроси са във връзка с Въпрос и отговор „Отказ от насилие и Прошка с 3-те стъпки”, даден от Присъствие на Единния на 13 февруари 2017 г., и касаят първата стъпка на прошката.

 

Въпрос: Когато казвам, че прощавам на илюзорната част на някой човек или на някои хора и изричам името му/имената им, това се отнася само за хората в Светлинната мрежа, или се изрича универсално, без значение от коя мрежа са тези хора? Ако знаем, че човекът е от някоя мрежа на илюзията, по друг начин ли се казват думите на прошката? Всички хора ли, които са от някоя мрежа на илюзията, имат илюзорна част или са изцяло илюзорни и се прощава малко по-различно?

Отговор: Дава се прошка на всеки човек, без значение в коя мрежа се намира и каква е неговата същност, понеже повечето от хората на тази планета са без ясно виждане на кого каква му е същността и към коя мрежа принадлежи или в коя мрежа се намира в момента.

Затова указах да се изрича, че се дава прошка на илюзорната част на човека, понеже той или е Същество на Светлината във въплъщение, кармично обременено и има илюзорна част, или е същност от някоя от мрежите на илюзията и в този случай човекът по принцип си е илюзорен – от илюзията. Когато изречете, че прощавате на илюзорната част на даден човек и произнесете името му, а той принадлежи към някоя мрежа на илюзията, това означава, че прощавате на тази същност.

 

Въпрос: Правилно и добро ли е от Господна гледна точка да правя „Прошка с 3-те стъпки”, като прощавам предварително от сутринта:
blue-dotна моята илюзорна част и
blue-dotна илюзорните части на всички мои близки, включително и на илюзорната част на детето ми и
blue-dotна илюзорните части на всички хора от които и мрежи да са, с които предстои да се срещна през него ден?

Правилно ли е да прощавам на илюзорните части на всички тези хора поименно в първата част на първата стъпка от Прошката?

Отговор: Да, допустимо е и дори е много добре човек да прощава на собствената си илюзорна част и на илюзорната част на хората от най-близкото му обкръжение, с които той живее и с които му предстои да контактува през деня, а също и на илюзорните части на хората, с които случайно се срещне през деня, ако евентуално нещо му се навреди. Да прощава и на всичките им помагачи, помощници и подстрекатели, … и на техните създатели, както вече съм ви указал.*

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Виж във Въпрос и отговор 74 „Помагачи, помощници и подстрекатели”.