Въпрос и отговор 76

На 100% в Светлинната мрежа

Въпроси, отправени на руски в края на месец декември 2017 г., и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 9 януари 2018 г.
Обновен на 10 януари 2023 г.

Въпросите са относно въпрос и отговор „Въстановяване след енергийно вмешателство“, публикуван на сайт ЕДИНЕНИЕ на 9 юли 2017 г.

 

Въпрос 1: Какво е това човек да бъде на 100% в Светлинната мрежа?

Отговор: Това е, когато човек е бес да променя мрежата, т.е. да бъде единствено и само в Светлинната мрежа, бес преминаване в мрежата на тъмнината ка достатъчно продължителен период от време. Например, ако някой човек 1 месец е само в Светлинната мрежа, бес да смени мрежата нито веднъж, се приема, че той целия месец е на 100% в Светлинната мрежа.

И ако прес това време някой от която и да е мрежа на илюзията го уязви, а той съхрани баланса си, нанесената му щета се въстановява Свише с лихвите, с енергия от тая мрежа на илюзията, към която е тоя, който му е причинил вредата.

Ако на някого прес тоя един месец по веднъж седмично например или по веднъж на 2-3 седмици му се случва да сменя мрежата и, макар и краткотрайно, но да влиза в мрежата на тъмнината, се приема, че той е преимуществено в Светлинната мрежа.

 

Въпрос 2: Има ли такива хора – на 100% в Светлинната мрежа?

Отговор: От реченото по-горе става ясно, че е напълно въсможно да има такива хора на планетата и ги има, иначе човечеството би престанало да съществува при тая висока замърсеност, която е достигнало към тоя момент. Липсва въсможност да има съвършен човек във въплъщение в тия времена, тъй като когато дойде и остане във въплъщение, той автоматично поема от кармата на цялото човечество и от кармата на хората, които са около него, след което престава да бъде съвършен.

 

Въпрос 3: Какво ще се получи, ако някой не е на 100% в дадена мрежа, но съхрани своя баланс?

Отговор: АС СЪМ Присъствие на Единния давам Учение само относно тия хора, които са с Живи, Чисти и първоначално Светли по своя происход Души и които са в Светлинната мрежа постоянно, преимуществено, доста често или понякога, но се стремят и желаят в бъдеще да са все по-често и кавинаги в Светлинната мрежа. Поради тая причина бих отговорил на третия въпрос, ако е формулиран по друг начин:

Какво ще се получи, ако някой човек, който преимуществено или доста често е в Светлинната мрежа, се намира в мрежата на тъмнината точно в момента, когато някой представител на която и да е мрежа нещо му навреди, а той остане спокоен?

Отговор: В случай че човекът се намира в тоя момент в мрежата на тъмнината, липсва как да му се въстанови щетата, тъй като той вече нещо е съгрешил и поради тая причина кармично се е обременил и е в мрежата на тъмнината.

Но в случай че човекът остане спокоен, когато му се случи нещо лошо, това може много да му помогне, особено ако успее да приеме ситуацията бес осъждане и е с благодарност и Божествена Любов към Мен, и се покае искрено и от все сърце и Душа пред Мен относно всичко, което е съгрешил, и Ме помоли да му простя и помощ да му дам, и пак Ми въсблагодари ка Опрощението и ка Помощта*, и Ми отправи Божествената си Любов – тогава той отново се връща в Светлинната мрежа.

А причинената му щета има въсможност да се въстанови постепенно напред във времето, когато човекът остане в Светлинната мрежа и добре се труди и в материалността, и в Духовността, и с това си сътворява блага карма. Тая блага карма веднага бива употребявана ка неговото въстановяване и това продължава, докато той напълно се въстанови.

АС СЪМ Присъствие на Единния

 

line

* Виж Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”.