Въпрос и отговор 74

Помагачи, помощници и подстрекатели

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2018 г.

 

Въпрос: Въпросът ми е във връзка с публикувания на 6 януари 2018 г. на сайт ЕДИНЕНИЕ въпрос и отговор „Редуциране на илюзорната част”. Каква е разликата между следните категории: „помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека, а също и създателите им на всички тях”?

Отговор: Винаги особено много се радвам, когато Ми задавате въпроси относно вече даденото ви Учение под формата на отговор на някой ваш въпрос.

За да е успешна работата на илюзорната част на човека – да достигне и получи достъп до Божествената му енергия, а това се получава, когато човекът бъде вкаран в капан и подтикнат да съгреши и кармично да се натовари, на илюзорната му част се дава помощ отвън. Тази помощ всеки път може да е от различни по вид и ред същности, които са представители на различни нива от йерархията на която и да е от мрежите на илюзията, включително и пряко или опосредствено от създателя на съответната мрежа на илюзията.

1. Помагачите са представители на която и да е мрежа на илюзията, които са постоянно прикрепени към илюзорната част на точно определен човек. Те са се специализирали да й помагат как най-лесно и добре може да бъде подведен даденият човек да съгреши, т.е. те са изучили в тънкости неговите слаби места, там където той вече има създадена отрицателна карма или където по-лесно може да бъде изкушен да съгреши и с нова карма по същия или по някой друг от основните лъчи да се сдобие.

В Християнската религия това много добре е изобразено като дявола, който стои отляво на човека, шепне в ухото му и го съблазнява и изкушава да съгреши. А отдясно на човека стои ангелът, който го съветва как чист да се опази и да живее в спазване на Моя Закон и Заповедите, които съм ви дал, за да останете Живи и Доброплодотворни в Светлинната мрежа.

Понеже на всеки човек, който още по рождение е с Жива и Светла Душа, му е дадено, като дойде във въплъщение, да има Учител на финия план от Йерархията на Светлината, който му помага да израства духовно и се опитва да го предпази от заложените му по неговия Път капани от силите на илюзията.

2. Помощниците са същности, които също могат да бъдат от която и да е мрежа на илюзията. Те биват викани инцидентно на помощ да се притекат в точно определен момент, за да се подсили енергийният натиск над даден човек. Това се случва, когато той вече се е уморил от постоянния натиск на неговата илюзорна част и на нейните помагачи над него и когато много малко остава, за да реши да съгреши и да го направи, а не се сеща целите Небеса на помощ да призове в този момент и всички Ангели на Защитата и Архангел Михаил да призове, а също и всички Възнесени Същества на Светлината, които желаят, да се включат и да му помогнат чист да остане!

3. Подстрекателите са такива същности, които са се специализирали пряко да предизвикват човека да докаже, че може да направи нещо, което е греховно, и така да се „изтъкне” пред околните хора или да докаже, че и той е като тях, за да го приемат.

Подстрекателите могат да подиграват човека, че не може да свърши нещо като другите хора, които съгрешават по същия този начин. За това подстрекателите използват някои хора от обкръжението на дадения човек. Например сред младежите могат на някого да му се подиграват, че още не е пил алкохол или че не е пушил и т.н.

Затова най-добре е, когато някой изрича словата на „Прошката с 3-те стъпки”, първата стъпка да бъде:

„Господи, аз ........ (малкото име)
1) прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на ........
(Изрича се името на друг човек или хора, които са вредоносни по някакъв начин.),
2) прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
3) прощавам и на всички останали същности, действащи вредоносно.
Прощавам им на всички тях /от 1) до 3)/:
blue-dotс каквито и вредоносни за мен/нас функции да са,
blue-dotот които и мрежи на илюзията да са,
blue-dotот колкото и степени да са
blue-dotи от колкото и нива едно зад друго да са.
4) Прощавам също и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми/ни причинили досега и което ми/ни причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално решат да ми/ни причиняват занапред!”

Това допълнение в първата стъпка на Прошката с 3-те стъпки, което сега ви дадох, би могло да ви е от голяма полза занапред, ако решите да го използвате и го изричате, когато прощавате нещо на някого. По този начин бихте могли да достигнете до всички, които са получили част от вашата енергия, когато нещо сте съгрешили. И когато първо се покаете пред Мен с Покаянието с 3-те стъпки, а след това им простите на всички тях, енергийната ви загуба ще се възстанови с лихвите в степента, в която това е възможно да се получи, според степента на вашето покаяние към Мен и според степента на опрощението, което давате на всички, които са ви навредили или се опитват да ви навредят лично или чрез вашите ближни.

Най-доброто е да се покаете пред Мен за всичко съгрешено от вас във всички времена, което до този момент е позволявало на силите на илюзията да ви подтикват да съгрешавате отново и отново. Натискът над вас може да се прекрати, преди да се стигне до там да съгрешите, след искреното ви покаяние пред Мен и искрената прошка, която ще отправите за всичко вредоносно, което се опитват да ви причинят в този момент илюзорната част – ваша или на някого другиго, и всички сили на илюзията, които също се стремят да получат от вашата енергия.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния ви благославям, мили мои деца, да сте успешни винаги, когато решите да се опазите чисти кармично и енергията си да съхраните, като правите това, на което току-що ви научих.