Въпрос и отговор 119

Напътствия относно говора

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 5 януари 2018 г.

 

Въпрос: Мили Татко Единни, би ли ни дал напътствия относно говора? Понякога се случва човек да съгрешава в словото си без да иска, от незнание или понеже илюзията му поставя капан, дори и да се стреми да внимава какво изрича. На какво е нужно да се обърне по-голямо внимание?

Отговор: В случай че човек иска да подобри говора си, би трябвало да засили самоконтрола над думите, които изрича – да са истинни. Понеже колкото по-чист кармично става човек, толкова повече се засилва Творящата сила на неговото Слово.

И ако някой около вас изрече нещо погрешно, без много да се замисля над това какво изрича, когато би било по-добре да си мълчи, вие е нужно да сте будни и без да се подвеждате от изреченото и да го повтаряте, и потвърждавате. В противен случай човек със собственото си Слово подкрепя илюзията и я подсилва, и се натоварва кармично.

А ако се случи човек да съгреши по този начин и се усети, че е съгрешил в словото си, най-доброто е веднага, при първия удобен случай да се покае пред Мен и да Ме помоли да анулирам неговите погрешни слова и да залича на 100 % вредоносния им резултат. (Виж Въпрос и отговор 115.)

Нужно е за в бъдеще много да внимавате какво изричате по какъвто и да е повод, тъй като само от 1 ваше слово може да се промени реалността на илюзорния свят, в който живеете и действителността ви да стане различна от предвиденото Мое Предначертание, включително и за вас!

Поради тази причина е добре да вземете спешни мерки, когато усетите, че ви е трудно да сте безгрешни в словото си и да пребивавате повече време в мълчание. А също и един път дневно в края на деня да изричате Духовната Практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и за заличаване на вредоносния им резултат” като превантивна мярка, за да коригирате в движение погрешните си слова и Вредоносните програми, които евентуално сами създавате с тези слова, още преди да са се проявили, дори и да сте без яснота дали сте съгрешавали него ден в словото си или не.

Освен това, занапред на когото и да говорите нещо, ако решите да се изказвате по някоя тема, е абсолютно задължително след това да изречете:

„Ако такава е Господната Воля”, като най-кратко и за пред всекиго,

или „Ако такава е Господната Свята Воля”,

а когато е възможно, най-доброто е да използвате двете формули:

„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

Всичко излишно в Словото трябва да прекратите да изричате, а също и да говорите в погрешния момент на погрешния човек или хора, т.е. засилете вниманието си и над това дали казвате точното нещо в точното време на точния човек!

Относно работата ви в Духовността, нужно е да се отработи мълчанието и по време на служение да се говори само това, което изискват словата на служението и да се прекратят каквито и да са други приказки, а и мислите си също да прекратите, които ви отвеждат към нещо илюзорно.

А когато говорите с ближните си, го правете така, че Любов Божествена помежду ви да струи и да си я обменяте.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния