Въпрос и отговор 72

Кога да се празнува Рождество Христово

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 5 януари 2018 г.

 

Въпрос: На коя дата е по-добре от Господна гледна точка да се празнува Рождество Христово – на 25-ти декември или на 7-ми януари?

Отговор: И двете дати са без истинност относно момента на раждането на Господ Иисус и така е най-добре, от Моята гледна точка, за самия Него.

А хората, които честват този празник, го правят най-вече за да почетат своя Учител Иисус и да отдават през него ден своята почит, уважение и Божествена Любов – на Него и на Неговата майка Пресвета Богородица. Това е важното, а също и обредният хляб, който АЗ СЪМ Присъствие на Единния благославям, когато бъда почетен и призован за този празник в семейството и ми се отдели от хляба.

Следователно вие самите имате възможност да изберете кога да го празнувате. Най-важното е:
blue-dotвашият собствен сънастрой да е Божествен;
blue-dotда се извисите към Висшите октави и да отпращате засилено Божествената си Любов към Господ Иисус и към Пресвета Богородица по време на тези празнични дни и
blue-dotда пребивавате в Радостта!

 

Въпрос: Какво се променя с тази разлика от 13 дни в календара?

Отговор: За Мен е важно:
blue-dotкакво става във вашите Души и сърца – изпълнени ли са с Радост и Божествена Любов,
blue-dotкакъв е вашият сънастрой по време на празниците, които сте избрали да празнувате – Божествен ли е той, и
blue-dotдали изпращате през тези дни повече Божествена Любов към Висшите октави на Светлината, и дали живеете в святост,
за да са ви от полза най-голяма тези дни.

А относно точния ден от седмицата и датата – това е въпрос на църковна политика – на човешка организация, и АЗ СЪМ отказвам да отговарям на политически въпроси от която и сфера на живот на вашето общество да са те.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния