Въпрос и отговор 118

Посланията-Картини

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 2 януари 2018 г.

 

Въпрос, зададен от Росица Авела: Мили Татко Единни, даваш ли Допущение през 2018 година да получавам Послания-Картини?

Отговор: Приключи времето, отредено за тази Моя Милост и програма с получаването Послания-Картини, а също и с качването на едно Послание-Картина на сайт ЕДИНЕНИЕ всяка седмица. Сега всеки може да гледа качените на сайта Послания-Картини, когато и колкото иска и които от тях желае. Те продължават да имат своето благотворно и защитно въздействие, когато човек подхожда към тях с Благодарност и с Божествена Любов към Мен.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния