Въпрос и отговор 62

Прошка с 3-те стъпки за самия себе си

Въпрос, отправен до сайт ЕДИНЕНИЕ на полски език и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 декември 2017 г.

 

Въпрос: Правилно ли е от Господна гледна точка да се изпълнява Духовната практика Прошка с трите стъпки за самия себе си, за всичко, което човекът е съгрешил?

Отговор: Моите поздравления, много добър въпрос.

Да, може да се извършва Прошката с 3-те стъпки за самия себе си, но само в един случай – когато човек прощава на своята собствена илюзорна част всичко, за което тя му е въздействала вредоносно, поради което той е съгрешавал в своя живот до този момент под нейно влияние и под влиянието на всичките й подстрекатели и помощници. Да прощава и на всичките тези подстрекатели и помощници от които и мрежи на илюзията да са те, които са помагали на илюзорната му част и също са му въздействали вредоносно всеки път, докато той съгреши. Да прощава и на създателите на всички тези подстрекатели и помощници.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния